Energigivande fasad och hyresgäster med klimatsamvete

Den välvda blanksvarta fasaden består av 1 800 solcellspaneler – och på insidan har ett trettiotal hyresgäster följt sina koldioxidavtryck i sina telefoner.

Projektet visar att det går att bidra till ett hållbart samhälle genom att bygga med höga miljökrav och underlätta för hyresgästerna att minska sin klimatpåverkan, menar Uppsalahem.

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Uppsalahem

Kontakt
018-727 34 00
info@uppsalahem.se

Publicerat i september 2015 (uppdaterat i april 2017)

Det uppseendeväckande huset ligger invid centralstationen i Uppsala och har Nordens största solcellsfasad. Den böjda formen och sydläget gjorde huset lämpligt för bostadsbolaget att använda för att bygga upp sin kompetens kring solcellstekniken.

Huset, som kallas Frodeparken och är Uppsalas första med Svanenmärkning, blev klart för inflyttning vid årsskiftet 2013/2014. Själva solcellsanläggningen invigdes några månader senare av dåvarande bostadsminister Stefan Attefall.

Fasadens många solceller producerar 70 000 kilowattimmar el om året, och bidrar till att hålla nere energianvändningen i huset. Bland annat drivs byggnadens pumpar och hissar med solenergin (uppvärmningen sker med biobaserad fjärrvärme).

minskning av klimatavtrycket med 30 procent

I mars 2015 lanserades projektet Klimaträtt, som innebär att hyresgästerna fick möjlighet att följa sin påverkan på klimatet genom en mobiltelefon-app. Likaså erbjöds nyhetsbrev och inspirationsträffar, bland annat om stadsodling och klimatsmart mat.

De hyresgäster som var aktiva i projektet minskade sina klimatavtryck med drygt 30 procent under ett halvår. Främsta anledningen var flytten till Frodeparken – som förutom att det är byggt med höga miljökrav även ligger nära tåg och bussar. Därmed blev det lättare att åka kollektivt i stället för att använda egen bil. Därtill finns rymliga cykelgarage och en bilpoolsbil i husets eget garage.

– Erfarenheterna från Klimaträtt visar att det finns mycket vi som bostadsföretag kan göra för att hjälpa våra kunder att välja det som är bäst för klimatet, konstaterar Uppsalahem.

Klimatsamvete utan stora uppoffringar

Ett av bostadsbolagets mål var att hyresgästerna skulle minska sina avtryck utan stora uppoffringar. Utvärderingen visade att deltagarna visserligen tyckte att det var ansträngande att komma igång, men att det blev lättare när de väl kommit över tröskeln. Flera deltagare tyckte också att de mådde bättre av mer vegetarisk mat och ökat cyklande.

Projektet ledde också till att ett ”klimatsamvete” etablerades hos deltagarna.

– Det som ger bra samvete är exempelvis att spara el i hemmet, att handla ekologisk och närodlad mat, att välja bort flyget eller att shoppa mindre. Dåligt samvete fås istället exempelvis när man shoppar mycket eller när flyget väljs i stället för tåget sammanfattar Uppsalahem. Känslan av dåligt samvete upplevs till viss del som obehaglig, men den bakomliggande anledningen upplevs som positiv. Det dåliga samvetet känns befogat och beskrivs som en positiv effekt av projektet.

Klimaträtt avslutades hösten 2015. Innovationsmyndigheten Vinnova har dock beviljat medel för att utreda möjligheterna för en fortsättning och utveckling av projektet.

Byggnaden Frodeparken har uppmärksammats på flera olika sätt. Den vann Skanskas gröna framtidspris 2014, blev nominerad till Betongpriset 2014 och fick ett hedersomnämnande på av föreningen Svensk solenergi 2015. Samarbetspartnern Ica fick också ett pris för klimaträttsprojektet på FN:s klimatkonferens i Marrakesh 2016.

 

LÄS MER

Reportage från Frodeparken i SABOs magasin På väg mot framtiden finns här

Reportage om Frodeparken och Klimaträtt i Bofast nr 6/2015 finns här

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se