Familjedag viktig pusselbit i medborgardialog

Stenungsundshem tillsammans med Stenungsunds kommun och Hyresgästföreningen ordnade familjedag på Hasselbacken. Temat var frågor kring det egna bostadsområdet innefattande boende, skolor, förskolor, vård/omsorg och fritid. Inramningen var lek, pyssel, sång och grillning. Resultatet blev en lyckad medborgardialog för hur området kan utvecklas i framtiden.

  • Foto: Linda Alexandersson
  • Foto: Linda Alexandersson
  • Foto: Linda Alexandersson
  • Foto: Linda Alexandersson

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Stenungsundshem, Hyresgästföreningen och Stenungsunds kommun

Kontakt

Stenungsundshem AB
0303-686 00
www.stenungsundshem.se/

Publicerat i maj 2016

 

Stenungsundshem är det kommunala bostadsföretaget i Stenungsund.  Tillsammans med Stenungsunds kommun och Hyresgästföreningen ordnade de en familjedag på Hasselbacken i april 2016. De inbjudna var barnfamiljer som bor på Hasselbacken. Temat var frågor kring det egna bostadsområdet – hur man trivs idag, vad som är det bästa med området idag men också vad man saknar. Tanken var att samla synpunkter och inspel från de boende på Hasselbacken kring boende, skolor, förskolor, vård/omsorg och fritid. Inramningen var lek, pyssel, sång och grillning.
Metoden för att samla in synpunkter bestod av stationer med frågor, exempelvis ”Hur ser Hasselbacken ut om 10 år?”. Vid stationerna samlades man, pratade kring frågan och kunde bidra med sin egen kommentar via post-it-lappar. Vid dagens slut var stationerna översållade av gula lappar.

Den överväldigande majoriteten uttryckte stor trivsel och hemkänsla för området. Man uttryckte också nöjdheten med denna typ av områdesaktiviteter som samlar grannar och olika åldrar. Här nämndes cafékvällar på Hasselgården, Stenungsundshems gårdsfikor, Familjecentralens öppna förskola och Hyresgästföreningens aktiviteter som bra exempel – som man ville ha mer av!

Resultatet blev en lyckad medborgardialog för hur området kan utvecklas i framtiden. Många barnfamiljer med både små och stora barn tog tillfället i akt att prata med de representanter för Stenungsundshem. Stenungsunds kommun och Hyresgästföreningen som var på plats. Materialet kommer nu att användas i den samverkan som finns kring området och bidra till att göra området till en ännu bättre plats och arbeta vidare på det som de boende ser som styrkor i området.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se