Graffitikonst lockar besökare till Drottninghög

Ett konstplank i stadsdelen Drottninghög i Helsingborg har gett unga, både infödda svenskar och nyanlända, en möjlighet att träffas och skapa tillsammans. Det sex meter långa planket lockar också många besökare utifrån.

  • Klotterplanket engagerar både unga och gamla. Foto: Helsingborgshem
  • Del av klotterplanket. Foto: Helsingborgshem
  • Klotterplanket är fullt av färgrik konst. Foto: Helsingborgshem
  • Klotterplanket i Drottninghög. Foto: Helsingborgshem

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Helsingborgshem

Kontakt

Helsingborgshem

042-20 80 00

helsingborgshem.se

Publicerat i december 2016

2013 genomförde Helsingborgshem ett uppskattat konstprojekt på ett av sina studenthem. Efter projektet startade en diskussion om att fortsätta engagera unga konstnärer som en positiv drivkraft och inspiration för andra unga.

Resultatet blev ett sex meter långt konstplank, centralt placerat i miljonprogramsområdet Drottninghög. Tanken är att planket ska få ett nytt motiv varje år och att unga graffitikonstnärer ska arbeta tillsammans med boende i området. Hösten 2014 var en grupp ensamkommande flyktingbarn med och målade och 2015 fick äldre på ett närbeläget äldreboende bidra till motivet som speglar Drottninghögs historia.

Konstplanket resulterar i att människor i olika åldrar och med olika bakgrund möts, hjälper varandra och är kreativa tillsammans. Konstplanket är idag en uppskattad mötesplats för boende och besökare och det har blivit en attraktion.

När projektet startade fanns det också en förhoppning om att planket skulle höja graffitins anseende och på så sätt minska klottret. Konstplanket har hittills aldrig varit utsatt för varken skadegörelse eller oönskat klotter och beställning av klottersanering i området har sjunkit ­markant sedan konstplanket sattes upp.

Hedersomnämnande SABOs Bopris 2016

Juryns motivering: Konstplanket är ett innovativt och kreativt sätt att arbeta med konstnärer för att komma till rätta med klotter. Ett glädjande resultat är att klottret har minskat betydligt. Konstplanket på Drottninghög har blivit ett utflyktsmål i staden; det skickar nya vibbar om stadsdelen och ökar stoltheten över området.

 

NYCKELORD

Trivsel, trygghet

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se