Hyresgäster blev portvakter med städansvar

– I våra miljonprogramområden är arbetslösheten högre än genomsnittet och många står långt ifrån arbetsmarknaden. Ur den vetskapen föddes en idé – varför inte anställa arbetslösa istället för att anlita en extern lokalvårdsfirma? berättar Gülseren Buyukbalik, enhetschef vid allmännyttiga Telge Bostäder i Södertälje.

 

  • Sahar Masso är en av Telges portvakter. Foto: Marlin Kourie/Telge
  • Gülseren Buyukbalik, enhetschef vid allmännyttiga Telge Bostäder i Södertälje.

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Telge Bostäder och Telge Hovsjö

Kontakt

Telge Bostäder/Telge Hovsjö

08-550 220 00

Publicerat i februari 2018

 

Ett arbetsmarknadsprojekt startades i samarbete med Arbetsförmedlingen där deltagarna anställdes som portvakter under två år. I bostadsområdet Fornbacken har projektet pågått i en omgång och i Hovsjö två gånger, och ytterligare en omgång är på gång.

Portvakterna ansvarar för städningen av trapphusen och håller dem fria från föremål som kan vara brandfarliga. De delar också ut informationsmaterial, knackar på hos hyresgäster för att informera om sophantering och att föremål inte ska finnas i trapphuset, hälsar nya hyresgäster välkomna, utför lägenhetsstädningar med mera.

För portvakterna är detta en chans att komma ut i arbetslivet, skaffa referenser, träna svenska och bygga upp självförtroende, berättar Gülseren Buyukbalik. Dessutom fungerar de som ambassadörer för Telge Bostäder och utgör en viktig länk till hyresgästerna.

Av de elva portvakter som anställdes i Hovsjö under den första tvåårsperioden gick åtta personer vidare till annat arbete eller studier.

– Vi vågar säga att projektet varit väldigt framgångsrikt. En positiv sidoeffekt är att renligheten i trappuppgången har ökat, både i Hovsjö och i Fornbacken, säger hon.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se