Idrottens hus förenar i Norrköping

Idrottens hus i Klockaretorpet i Norrköping ger plats för möten och samarbeten för hela stadens idrotts- och kulturliv. Samtidigt har huset satt igång en större stadsdelsutvecklingsprocess.

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Hyresbostäder i Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands Idrottsförbund och SISU och några av Norrköpings Idrottsföreningar

Kontakt
Hyresbostäder i Norrköping
S:t Persgatan 78-80
Tel: 011 – 21 16 00

Publicerat i september 2015

Klockaretorpet är en stadsdel i Norrköping med 1700 hushåll som bor i blandade upplåtelseformer, hyresrätter, bostadsrätter och egnahem. Området har drygt 5000 invånare, varav 35 % utgörs av barn och ungdomar upp till 19 år. En siffra som gör området till ett av Sveriges mer barntäta. Antalet personer som är föreningsanslutna eller föreningsaktiva har varit förhållandevis låg.

En utarmad stadsdel

Klockaretorpets centrum var från början ett levande centrum med såväl postkontor som Konsumbutik, distriktsskötarska, barnavårdscentral och folktandvård. Men över tid försvann mer och mer service från området.

– Men centrumet har utarmats successivt under åren, och ingen egentlig tanke eller strategi har styrt dess utveckling. Detta trots att såväl invånare som föreningsliv vid flertalet tillfällen fört fram behovet i olika forum, säger Tomas Lindquist, ansvarig för stadsdelsutveckling på Hyresbostäder i Norrköping.

Idrottens hus öppnar dörrar

Idrottens Hus var en idé som föddes och som handlade om att sammanföra idrottsföreningar under ett och samma tak, i syfte att stärka och utveckla det erbjudande som Norrköpings idrottsföreningar har till stadens invånare. 2011 inleddes en dialog med kommunen, Östergötlands Idrottsförbund, SISU och några av Norrköpings Idrottsföreningar om möjligheten att etablera ett Idrottens Hus i området.

– Idrottens Hus är ett resurs- och kompetenscentrum. Uppgiften är att mobilisera och samordna krafter för att stödja Norrköpings idrottsföreningar. Genom att mötas i Idrottens hus kan dörrar till fler samarbeten öppnas som stärker både stadsdelen och Norrköpings idrottsliv i stort, säger Tomas Lindquist.

29 augusti 2013 invigs Idrottens hus och 2015 är det full fart i huset. Tillgängligheten är hög med öppet sju dagar i veckan från morgon till kväll. En vanlig måndag sker upp emot 40 arrangemang med totalt cirka 800 besökare. Idrottens hus är också arbetsplats för 3-4 personer från Östergötlands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna.

Klockaretorpet fortsätter utvecklas

Men historien tar inte slut där. I arbetet med utvecklingen av Idrottens Hus har idéer för centrumet i stort växt fram. Hyresbostäder i Norrköping tog fasta på detta och det landade i att etablera ett kluster kring kultur, idrott och fritid. Det har redan fått viss effekt, genom att Korpen flyttat sitt kansli från Norrköpings centrum till Klockaretorpet. Det finns också planer på att genomföra en årlig ”idrottens dag”, i stadsdelen.

– Tanken är att klustret på sikt ska bli så pass starkt och etablerat att Klockaretorpets centrum blir ett självklart val för de verksamheteter och individer – såväl professionella som ideella – som jobbar inom dessa sektorer, säger Tomas Lindquist.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se