Innovationslabbet i Norrköping

Innovationslabbet i Norrköping är framför allt inriktat på arbetslösa utrikesfödda kvinnor. Målet är att öka deltagarnas självförtroende, bredda deras nätverk och att få till stånd anställningsintervjuer.

 

  • På bilden, från vänster: Martin Grander, forskare vid Malmö universitet, Anna Kanervo, projektansvarig för innovationslabben, Tomas Lindquist, ansvarig för stadsdelsutveckling på Hyresbostäder, Natalia Bonilla, verksamhetsledare på Portalen, Yasmina Ganse, administrativ projektledare för innovationslabben, Lena Liljendahl, expert på boendefrågor på SABO, Linda Voster, administratör på Portalen, Caroline Bielkhammar, chef för bosociala enheten på Hyresbostäder, och Marco Briones, verksamhetsledare på Portalen. Foto: Lena Liljendahl
  • Språkkafé med verksamhetsledaren Marco Briones (i brun tröja). Foto: Anna Kanervo
  • På Portalen i Norrköping har deltagarna fått stöd på sin resa till egen försörjning bland annat genom studiecirklar. Från vänster: Lasse Fredriksson, Ibrahim Kanhoush och Fadi Makhoul. Foto: Crelle Ekstrand
  • Innovationslabbet i Norrköping har sina lokaler i Portalen, som har bedrivit verksamhet sedan 2011. Foto: Lena Liljendahl
  • Foto: Anna Kanervo
  • Natalia Bonilla, verksamhetsledare på Portalen och Caroline Bielkhammar, chef för bosociala enheten på Hyresbostäder, på uppstartsmötet i augusti på Portalen. Foto: Lena Liljendahl
  • Martin Grander (till vänster), forskare på Malmö universitet, samtalar med Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder. I bakgrunden Anna Kanervo, projektansvarig för innovationslabben och Marco Briones, verksamhetsledare på Portalen. Foto: Lena Liljendahl

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Hyresbostäder i Norrköping, studieförbundet ABF, Marieborgs folkhögskola, Svenska kyrkan och Norrköpings kommun.

Kontakt

Caroline Bielkhammar
chef för bosociala enheten
Hyresbostäder i Norrköping

e-post: caroline.bielkhammar@hyresbostader.se

telefon: 076-127 17 67

Innovationslabbet finns på Portalen, som sedan 2011 drivs av Hyresbostäder i Norrköping, studieförbundet ABF, Marieborgs folkhögskola, Svenska kyrkan och Norrköpings kommun. Syftet är att stötta hyresgästerna i stadsdelarna Hageby och Ringdansen att få jobb eller börja studera.

Under åren har man upptäckt att matchningen mellan de utrikesfödda kvinnorna och arbetsmarknaden är utmanande. Nu vill Portalen – genom att samla krafter och kunskap från kvinnorna själva och flera olika samhällsaktörer – hitta ett nytt arbetssätt i arbetet med arbetslösa kvinnor. Stödet från Allmännyttans innovationslabb är viktigt för att detta arbete ska kunna genomföras.

Det finns gott om lärdomar och goda exempel att hämta från andra orter, och som Portalen vill lära av. Ett flertal studiebesök, tillsammans med kvinnorna själva och andra intressenter, till olika orter är därför redan på gång.

De kvinnor som redan är deltagare i Portalens verksamhet kommer aktivt att delta i metodtester som görs inom ramen för innovationslabbet. Viljan att hitta lösningar för egen del – men även för andra kvinnor – är en stark drivkraft.

De resultat man eftersträvar handlar om att öka deltagarnas självförtroende kopplat till deras livssituation. Målet är även att bredda deltagarnas nätverk och att relevanta anställningsintervjuer ska genomföras.

– Det känns jättespännande att få vara en del av SABOs och Vinnovas nationella arbete med innovationslabb. Det ger oss både energi, legitimitet och praktiska förutsättningar att på allvar testa och utvärdera nya arbetsmetoder i arbetet med att stödja nyanländas etablering i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden, säger Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping.

En tv-serie om Portalens verksamhet finns här (länk till UR Skola).

 

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

 I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet.

Läs mer om de andra tre innovationslabben här

 

Dagboksinlägg om innovationslabbet i norrköping

24 maj 2019: Stöd från kvinnor till kvinnor

9 maj 2019: Tre träffar för mer kvinnokraft

9 april 2019: Entreprenörsdrömmar

6 mars 2019: Engagemang som nästan skapar frustration

1 mars 2019: Innovationslabbet i Norrköping fortsätter lyfta kvinnor

19 februari 2019: Studiestöd öppnade för föräldrastöd

31 januari 2019: Ett jobb är så mycket mer än pengar

13 december 2018: På Portalen är deltagarna en del av verksamheten

10 december 2018: Startskott för labbet i Norrköping

5 november 2018: Women power för egen försörjning

1 november 2018: Tillbakablickar och framtidstankar

22 oktober 2018: Statliga miljoner öppnar stora möjligheter

9 oktober 2018: Viktigt komma nära

27 september 2018: Mirjam ger kvinnor jobb

5 september 2018: Innovationslabben utvecklar det som fungerat

23 augusti 2018: Nu är Norrköpingslabbet igång

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se