Innovationslabbet i Södertälje

I Södertälje ska Telge Bostäder ihop med flera lokala aktörer testa ett nytt arbetssätt i liten skala – med målet att sedan använda det på fler platser. Labbet etableras i bostadsområdet Lina Hage, med ungdomar som målgrupp och med fokus på begreppet förebilder.

  • Från vänster: Lisbeth Näsdal, Telgebostäder, Anna Kanervo, SABO, Yasmina Ganse, Sustainable Innovation, Martin Kesenci, Telgebostäder, Issa Artid, Telgebostäder, Anna Ahrling, Telgebostäder, och Irhad Tubic, Telgebostäder. Foto: Lena Liljendahl
  • Områdesutvecklare Martin Kesenci är nöjd med den nya lokalen. Foto: Lena Liljendahl
  • Fågelholkarna ska placeras längs en ny naturstig som har skapats i området. Men först ska holkarna målas av barn i området. Foto: Lena Liljendahl
  • I lokalen finns utrymme för exempelvis film- och diskussionskvällar. Foto: Lena Liljendahl
  • Områdesutvecklare Martin Kesenci framför den nyfixade fotoväggen. Här sätts bilder upp från olika aktiviteter som föreningarna i Lina Hage anordnat. Foto: Lena Liljendahl

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Telge Bostäder

Kontakt

Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare
Telge Bostäder

Tel: 070-880 93 31
E-post: martin.kesenci@telge.se

– Vi vill att unga i åldern 11–15 år ska få andra förebilder än de unga vuxna som är kriminella i bostadsområdet. Tillsammans med de boende och andra aktörer vill vi hitta sätt att engagera ungdomar så att de i stället är med och skapar trygghet i området. Att få bort unga från våld och brottslighet ger enorma vinster. Både för individen, för oss som hyresvärd och för samhället i stort, säger Anna Ahrling, enhetschef på Telge Bostäder.

I september 2018 öppnades en ny mötesplats som blir en samlingspunkt i området för människor i olika åldrar. De aktörer som samverkar i arbetet är det lokala föreningslivet, bland andra idrottsföreningen Fornhöjden IF, Läslandet, den lokala hyresgästföreningen, studieförbundet ABF och den nystartade föreningen Lina Kultur och ekologi.

Som strategi har labbet valt att jobba med begreppet förebilder i olika former. Ungdomarna i området kommer att lista sina förebilder, och de personerna ska sedan engageras på olika sätt i arbetet.

Resultatet kommer att mätas med tre indikatorer:

  • Den upplevda tryggheten och kollektiva förmågan
  • Mängden ungdomar som deltar i aktiviteterna
  • Ungdomarnas motivation att gå i skolan

Om resultaten blir positiva indikerar det att metoderna/arbetssätten, de etablerade verksamheterna och nätverken på sikt kan bidra till positiv samhällsutveckling i Lina Hage.

 

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

 I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet.

Läs mer om de andra tre innovationslabben här

Följ innovationslabbens gemensamma dagbok här

 

 

 

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se