Innovationslabbet i Södertälje

I Södertälje ska Telge Bostäder ihop med flera lokala aktörer testa ett nytt arbetssätt i liten skala – med målet att sedan använda det på fler platser. Labbet etableras i bostadsområdet Lina Hage, med ungdomar som målgrupp och med fokus på begreppet förebilder.

  • Från vänster: Lisbeth Näsdal, Telgebostäder, Anna Kanervo, SABO, Yasmina Ganse, Sustainable Innovation, Martin Kesenci, Telgebostäder, Issa Artid, Telgebostäder, Anna Ahrling, Telgebostäder, och Irhad Tubic, Telgebostäder. Foto: Lena Liljendahl
  • Områdesutvecklare Martin Kesenci är nöjd med den nya lokalen. Foto: Lena Liljendahl
  • Fågelholkarna ska placeras längs en ny naturstig som har skapats i området. Men först ska holkarna målas av barn i området. Foto: Lena Liljendahl
  • I lokalen finns utrymme för exempelvis film- och diskussionskvällar. Foto: Lena Liljendahl
  • Områdesutvecklare Martin Kesenci framför den nyfixade fotoväggen. Här sätts bilder upp från olika aktiviteter som föreningarna i Lina Hage anordnat. Foto: Lena Liljendahl

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Telge Bostäder

Kontakt

Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare
Telge Bostäder

Tel: 070-880 93 31
E-post: martin.kesenci@telge.se

– Vi vill att unga i åldern 11–15 år ska få andra förebilder än de unga vuxna som är kriminella i bostadsområdet. Tillsammans med de boende och andra aktörer vill vi hitta sätt att engagera ungdomar så att de i stället är med och skapar trygghet i området. Att få bort unga från våld och brottslighet ger enorma vinster. Både för individen, för oss som hyresvärd och för samhället i stort, säger Anna Ahrling, enhetschef på Telge Bostäder.

I september 2018 öppnades en ny mötesplats som blir en samlingspunkt i området för människor i olika åldrar. De aktörer som samverkar i arbetet är det lokala föreningslivet, bland andra idrottsföreningen Fornhöjden IF, Läslandet, den lokala hyresgästföreningen, studieförbundet ABF och den nystartade föreningen Lina Kultur och ekologi.

Som strategi har labbet valt att jobba med begreppet förebilder i olika former. Ungdomarna i området kommer att lista sina förebilder, och de personerna ska sedan engageras på olika sätt i arbetet.

Resultatet kommer att mätas med tre indikatorer:

  • Den upplevda tryggheten och kollektiva förmågan
  • Mängden ungdomar som deltar i aktiviteterna
  • Ungdomarnas motivation att gå i skolan

Om resultaten blir positiva indikerar det att metoderna/arbetssätten, de etablerade verksamheterna och nätverken på sikt kan bidra till positiv samhällsutveckling i Lina Hage.

 

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

 I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet.

Läs mer om de andra tre innovationslabben här

 

Dagboksinlägg om innovationslabbet i södertälje

29 augusti 2019: Stor bredd på idéerna i allmännyttiga verkstaden

9 augusti 2019: Resultat för första året: 20 kilo honung

5 juli 2019: Sommar och fotboll

28 juni 2019: Barnen skapar en fantastisk värld

13 juni 2019: Konst och fotboll under sommaren i Lina Hage

24 maj 2019: De vill gärna jobba i sitt område

15 maj 2019: Vi delar med oss och får så mycket tillbaka

26 april 2019: Nu surrar det i Lina Hage!

11 april 2019: Allmännyttig verkstad i Södertälje

11 april 2019: Bioskjuts med allvarligt budskap

3 april 2019: Fotoutställning kräver mer förarbete

1 april 2019: Husmöte viktig arena för planeringen

18 mars 2019: Snabba och positiva svar från förebilderna

7 mars 2019: Grymt kul att förebilder blir verklighet i Lina

25 februari 2019: Ungas förebilder blir fotoutställning

21 februari 2019: Hopp om minskad skadegörelse efter träff med bussföretag

4 februari 2019: En vanlig tisdagskväll

30 januari 2019: Lina Hages förebilder

24 januari 2019: Kloka tankar på kvällens Deep Talk

17 januari 2019: Södertälje möter Skarpnäck

10 januari 2019: Vänner och drömmar

6 december 2018: De ska lista sina förebilder

21 november 2018: Nästa steg: finna unga tankar om förebilder

13 november 2018: Till våren surrar de i Lina Hage

31 oktober 2018: Lina Hages ungdomar på plats

29 oktober 2018: Barnens och fåglarnas hem

15 oktober 2018: Lästräffar lockar barn och föräldrar

7 september 2018: Nya mötesplatsen i Lina invigs idag

 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se