Integrationspyramiden visar vägen

Målet är att hyresgästerna ska leva, trivas och bo hos Hyresbostäder i Norrköping lång tid framöver. Bolagets strategi för att främja integrationen har fått namnet integrationspyramiden – en trekant med tre spetsar som har nära koppling till varandra.

  • Foto: Hyresbostäder
  • Foto: Caroline Bielkhammar
  • Foto: Hyresbostäder
  • Foto: Hyresbostäder

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Hyresbostäder i Norrköping, Studieförbundet ABF, Migrationsverket och Norrköpings kommun

Kontakt
Hyresbostäder i Norrköping
011-21 16 00
www.hyresbostader.se/

Publicerat i februari 2017

Integration handlar om att förstå varandras likheter och olikheter, om att ta vara på resurser och kompetens och om att ge lika möjligheter till alla. Hyresbostäders integrationsarbete fokuserar på tre områden:

  • internt värderingsarbete
  • hemkunskapen
  • externa nätverk

I det interna värderingsarbetet har hela företaget genomgått en utbildning i kommunikation över kulturgränserna. Man har också anordnat frukostföreläsningar om hur det är att komma ny till Sverige. Hyresbostäders värdegrund baserar sig på de fyra egenskaperna Lyhörd, Attraktiv, Pålitlig och Drivande. Denna värdegrund har fått utgöra basen för det interna värderingsarbetet.

Den andra spetsen i pyramiden har fått namnet hemkunskapen. Tre heltidsanställda som tillsammans behärskar nio språk besöker personligen alla nyinflyttade och berättar om hyresrätten och vad det innebär att bo hos Hyresbostäder. Projektet grundar sig på idén om att trygghet, kunskap och en god relation till hyresvärden och till grannarna ger en bra start på ett nytt boende. Effekten har blivit minskat slitage, minskade störningar och ökad trivsel.

Den tredje spetsen på pyramiden är externa nätverk. Hyresbostäder samarbetar med ABF, Migrationsverket och Norrköpings kommun om arbetsmarknadsprojektet Portalen. Portalen står bland annat bakom coachning, studiecirklar och jobbmatchning. Sedan 2011 har 1 000 personer deltagit i projektet och av dessa har 233 idag egen försörjning.

Hyresbostäder har konstaterat att arbetet med integration främst är en affärsmöjlighet, inte i första hand ett sätt att hjälpa människor eller göra gott. De skriver så här: Om vi tar vara på individers resurser och kunskaper – både genom att lära oss mer om varandra och genom att använda resurser och kompetens rent praktiskt, skapar vi långsiktig social hållbarhet och minskar utanförskapet.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se