Jobb lockar ungdomar till fastighetsbranschen

Unga i arbetslöshet och en fastighetsbransch med framtida behov av personal. För Botkyrkabyggen gav den ekvationen Ung i Botkyrka, en satsning på att utbilda och stötta ungdomar få jobb i fastighetsbranschen.

  • Deltagarna i Ung i Botkyrka 2014-2015.

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Botkyrkabyggen och Arbetsförmedlingen

Kontakt
AB Botkyrkabyggen
08-530 693 00
http://www.botkyrkabyggen.se/

Publicerat i september 2015

Vill ta samhällsansvar

Botkyrkabyggen är det kommunala bostadsbolaget i Botkyrka utanför Stockholm, en kommun där många ungdomar går arbetslösa. Botkyrkabyggen vill ta samhällsansvar och samtidigt möta att man ser att fastighetsbranschen kommer att lida brist på personal inom kort.
– Vårt projekt Ung i Botkyrka var ett sätt för Botkyrkabyggen att dels få ungdomar att få upp ögonen för fastighetsbranschen, dels att ta till vara den kompetens som vi tror finns hos ungdomarna ute i våra områden, säger Susanne Axelsson-Heldring, HR-chef för Botkyrkabyggen.

Ung i Botkyrka, ett samarbete mellan Botkyrkabyggen och Arbetsförmedlingen, startade med 23 arbetslösa ungdomar 1 maj 2013. Företaget vände sig till arbetslösa ungdomar i ålder 18-24 år i Botkyrka kommun för att ge ungdomarna praktik, utbildning och slutligen en anställning.

Bygg- och fastighetsbranschen traditionellt är mycket könsuppdelad. Därför försökte Botkyrkabyggen särskilt uppmärksamma kvinnor i projektet.
– Inom Botkyrkabyggen arbetar vi aktivt med jämställdhetsarbetet och projektet är en förlängning av det. Vi vet av erfarenhet att branschen behöver fler kvinnor och att många kvinnor trivs i branschen, säger Susanne Axelsson-Heldring.

Fler i jobb, då kommer fortsättningen

Efter ett år i projektet hade mer än hälften, 53 % fått sysselsättning. Hela 44 % hade fått jobb och 9 % hade börjat studera. Nu går Botkyrkabyggen vidare med Ung i Botkyrka version 2. Den här gången kommer de använda sid av yrkesintroduktion som en väg in i fastighetsbranschen. Ungdomarna, som ska bo i kommunen, ska vara mellan 18-24 år och ha en slutförd gymnasieutbildning. En fjärdedel blir utbildning och resten praktik ute i Botkyrkabyggens områden, tillsammans med en arbetsledare. Tio ungdomar kommer att antas till det årslånga projektet, som även denna gång kommer ha fokus på tjejer.

NYCKELORD

Ungdomar

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se