Kombohus med hållbarhetsspets skapade jobb för nyanlända

Kombohus Plus med extra miljöplus, ökade möjligheter till bilfrihet och jobbinsatser för nyanlända. Det är några grundstenar i Östersundshems nya bostadsområde Remonthagen. Juryn till SABOs hållbarhetspris 2017 gav ett hedersomnämnande till bostadsbolaget för den höga hållbarhetsprofilen i området.

 • Praktikanter från Innanförskapsakademins första omgång på Remonthagenbygget. I dag har alla fått jobb. Fr v: Imad Alden Alrahoum (elektriker), Mohamad Rajab (plattsättare), Mohamad Daham (snickare) och Hussein Khaled (snickare). Foto: Östersundshem
 • Det nya bostadsområdet Remonthagen har gångavstånd till både stad och skog och många av lägenheterna har vidsträckt utsikt över Storsjöbygden. När allt är klart ska här finnas 240 bostäder. Foto: Östersundshem
 • Husen är upphandlade genom SABOs ramavtal Kombohus Plus.
 • I området finns över 900 kvadratmeter solceller. Foto: Östersundshem
 • Klimatminister Isabella Lövin var med på invigningen av laddstationen för elbilar i Remonthagen, som är Sveriges största satsning på elbilsladdning för hyresgäster. Till vänster Karin Österberg, chef för bostadsbolagets hållbarhetssektion. Foto: Östersundshem

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Östersundshem

Kontakt

Karin Österberg
Chef för hållbarhetssektionen
Östersundshem

063-14 04 00

karin.osterberg@ostersundshem.se

Publicerat i april 2017

 

 

 

Fyra nya punkthus upphandlade genom SABOs ramavtal står på plats i Remonthagen, ett rekreationsområde öster om centrala Östersund. Längre fram får de 148 kombolägenheterna sällskap av privatägda kedjehus, trygghetsboenden och en förskola.

Östersundshems ambition är att området ska vara så välkomnande och öppet som möjligt, även för dem som inte bor där, med bevarade skogspartier, stora gräsmattor och ängspartier. Här finns även grillplatser, en anlagd pulkabacke, en stor lekplats och en multiarena.

Bilar har däremot fått mindre utrymme än i andra delar av kommunen: 0,7 parkeringsplats per lägenhet i stället för 1,6. För att de nya invånarna ändå ska kunna förflytta sig smidigt finns elbilspool (Norrlands första), ny bussdragning, nya cykelbanor, 440 cykelparkeringsplatser under tak, cykelmekarbod, skidspår ända in i området, vallabod, och därtill laddplatser för både elbilar, elcyklar och elrullstolar.

Själva husen är också extra gröna, med bland annat sunda material, energieffektiva lösningar och lokalt omhändertagande av regnvatten. Östersundshem betonar att SABOs Kombohus Plus håller en hög hållbarhetsnivå redan i grundutförandet genom prisvärdhet, lång livslängd och låga driftkostnader både för energi och förvaltning. Bostadsbolaget valde dock att lägga till ytterligare hållbarhetsfördelar.

Några exempel:

 • Över 900 kvadratmeter solceller, som täcker hela behovet av fastighetsel och även elbilsladdning.
 • Redskaps- och verktygspool.
 • Odlarbalkonger.
 • Delvis nedgrävd källsortering.
 • Bikupor, både för visning och produktion.
 • Individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten.
 • Energieffektiv utomhusbelysning där stolparna kommunicerar med varandra.

Östersundshem framhåller att projektet även främjat social hållbarhet genom att vara en viktig del i bostadsbolagets så kallade Innanförskapsakademi, ett program som drivs i samarbete med arbetsförmedlingen. Praktik blandas med workshops och föreläsningar med syfte att föra deltagarna närmare arbetsmarknaden.

– Vi har internt i Östersundshems hållbarhetssektion fem personer anställda för att driva programmet och hitta en väg till arbete för varje individ, hjälpa handledare ute på arbetsplatserna och agera språkstöd, berättar Karin Österberg, chef för hållbarhetssektionen.

I upphandlingen till Remonthagenprojektet ingick därför att byggentreprenören skulle vara en aktiv part i Innanförskapsakademin och erbjuda praktikplatser till nyanlända och långtidsarbetslösa ungdomar. Sedan byggstarten har tolv praktikanter arbetat i Remonthagen, och fyra av dem har fått fortsatt arbete i området efter praktiken: en elektriker, två snickare och en plattsättare.

 

Hedersomnämnande

Under SABOs kongress i Linköping 2017 fick Östersundshem ett hedersomnämnande av juryn till organisationens hållbarhetspris.

Ur juryns motivering:
”Östersundshem har utvecklat det hållbara boendet bland annat genom hög grönytefaktor, odlarbalkonger, redskaps- och verktygspool, bikupor samt jobbskapande genom Östersundshems Innanförskapsakademi.”

 

LÄS MER

Ett reportage om Östersundshems innanförskapsakademi ur SABOs magasin På väg mot framtiden finns här.

Östersundshems broschyr om Remonthagen finns här.

 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se