Kopparstaden självförsörjande på el

Genom att köpa in egna vindkraftverk och ett systematiskt energispararbete har Kopparstaden i Falun blivit landets första bostadsbolag som är självförsörjande på fastighetsel.

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Kopparstaden

Kontakt

Kopparstaden
023 – 458 00
kundcenter@kopparstaden.se

Publicerat i december 2015

Drömmen blev verklighet
2010 fick Kenneth Ahlström, energi- och driftchef på kommunala bostadsbolaget Kopparstaden i Falun, formulera sina drömmar för var Kopparstaden skulle vara tio år senare. En av drömmarna var att Kopparstaden skulle vara självförsörjande på el till 2020. Nu, med flera år till godo, är de i allt väsentligt där. De producerar själva 95 % av sitt behov, resten får de köpa in. Under delar av året har de också en överproduktion som de på grund av dagens skatteregler inte kan sälja utan får skänka bort. Räknar man in det producerar idag Kopparstaden mer energi än man själv använder sett över ett år.

Vindkraft bidrar med hela årsbehovet
För att lyckas med det har Kopparstaden jobbat på flera fronter. En viktig del har varit att Kopparstaden investerade i vindkraftverk. Bredvid den sameuropeiska forskningsanläggningen ESS i Lund står tre vindkraftverk. Ett ägs av en kommun i Stockholmsområdet, de två andra ägs av Kopparstaden. De två kraftverken producerar alltså nu tillräckligt för att täcka Kopparstadens behov på årsbasis.

Över tid har Kopparstaden också överfört kollektiv hushållsel till individuella abonnemang för sina hyresgäster. Idag finns bara ett fåtal lägenheter där elen ingår i hyran.

– När hyresgästen själv sparar pengar genom att spara el ger det stor effekt, vi kapar säkert 30 % överförbrukning genom det. Det har hjälpt oss att bli självförsörjande fortare, Vi kan också sänka anslutningseffekterna på våra abonnemang vilket är en bonus säger Kenneth Ahlström.

Många projekt har sparat stora mängder el
En annan elbesparing gällde utebelysning. Nu har Kopparstaden gått över till att bara ha LED-lampor i all sin utebelysning. Det bedömer Kennet Ahlström sparar 500 000 kWh om året.

Kopparstaden var också tidiga med motorvärmare till bilar som är tids och temperaturstyrda. Det började de med redan på 90-talet. Idag finns motorvärmare av den typen till bolagets alla 2300 uttag och det blir en stor besparing. Nyckeltalet för fastighetsel har sjunkit från 21 kWh/m2 till idag 15 kWh/m2 sedan 2011.

Falun har också ett starkt system för fjärrvärme, som i jämförelse med el har mycket liten klimatpåverkan. Därför har Kopparstaden konverterat sitt största bostadsområde (1050 lägenheter) från eluppvärmning till fjärrvärme vilket minskat elbehovet för uppvärmning med 10 miljoner kWh per år och samtidigt minskat dess klimatpåverkan med 75 % .

Dålig affär idag, stora inkomster imorgon
Idag ligger elpriserna lågt. Det gör att summan av pengar Kopparstaden sparar genom att äga vindkraftverk inte blir särskilt hög. Kenneth Ahlström berättar att de räknar med att elpriserna ökar igen och att vinsten kommer då.

– När vi köpte våra vindkraftverk var det inte en superbra affär. Vindkraftverken kostade mycket mer då än de gör idag. Men jag tror att när kärnkraftverken stängs ner och Sverige fortsätter att bindas ihop med Europa kommer elpriserna att gå upp. När elpriserna är tillbaka på 2010 års nivåer, då tjänar vi pengar, 2010 sparade vi över fyra miljoner på att ha egen elproduktion, säger Kenneth Ahlström.

NYCKELORD

Vindkraft

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se