Kubik framför kvadrat för Perstorps Bostäder

Under en föreläsning på Munka Folkhögskola kom frågan upp – kunde inte Perstorps Bostäder bygga något för unga? Resultatet blev småhuskonceptet PersTorp1, med ett rum och kök plus loft. Genom kubiktänket får hyresgästerna både rymd och fem kvadrat i bonusyta.

 • Byggnaderna är i betong med skifferliknande tak från Benders Carisma. Foto: Mads Frederik Christensen.
 • Hur kunde vi få till högst boendestandard, kubikmässigt? Lösningen blev bland annat att arbeta aktivt med högt och lågt, berättar Henry Roos, vd på Perstorps Bostäder. Foto: Perstorps Bostäder.
 • Takhöjden i köket, under loftet, är sänkt till 220 centimeter för att ge mer rymd på loftet ovanför. Foto: Mads Frederik Christensen.
 • Perstorps Bostäder har byggt två hus, med fyra ettor med loft i varje. Foto: Mads Frederik Christensen.
 • I februari 2018 invigdes Laholmshems första ungdomsbostäder, en röd variant av PersTorp1. Till vänster Stefan Lundström, vd Laholmshem. Foto: Laholmshem.
 • Foto: Mads Frederik Christensen.
 • Laholmshems vd, Stefan Lundström, planerar att bygga minst 10 hus av typen PersTorp1. Foto: Laholmshem.
 • Foto: Mads Frederik Christensen.
 • PersTorp1 har stora fönsterpartier med ljusinsläpp från två håll. Foto: Mads Frederik Christensen.
 • Del av loftet ovanför köket. Foto: Mads Frederik Christensen.
 • Foto: Mads Frederik Christensen.

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Perstorps Bostäder, Sweco och Laholmshem.

Kontakt
Henry Roos, vd Perstorps Bostäder
Tfn: 0435-39 403

Publicerat i februari 2018.

 

Att hitta ett kubiksmart sätt att bygga på som samtidigt tar vara på höjden var något som Perstorps Bostäders vd Henry Roos hade gått och funderat på ett tag. Så när bolagets styrelseordförande efter sitt möte med eleverna på folkhögskolan lyfte frågan om små bostäder tog tankarna fart igen. Det gällde att uppnå hög komfort på liten yta genom att tänka kubik framför kvadrat.

– Hur kunde vi få till högst boendestandard, kubikmässigt? Lösningen blev bland annat att arbeta aktivt med högt och lågt. Till exempel med att sänka taket under loftet till 220 centimeter för att ge loftet bättre höjd, berättar Henry Roos.

Jack Lindgren på konsultföretaget Sweco i Helsingborg fick uppdraget att utveckla bostäderna och mellan 2014 och 2016 tog småhuskonceptet PersTorp1 form. Två huskroppar med fyra lägenheter vardera på 35 kvadratmeter stod klara i början av 2017. Alla med egen ingång och uteplats i var sitt väderstreck.

Materialvalen, betong och ett skifferliknande tak, valdes för att ge husen ett modernt uttryck. Husen värms upp med fjärrvärme.

Henry Roos kallar byggnaderna för dubbelradhus, men tillägger att den korrekta benämningen nog ska vara fyrbohus. Han berättar om hur de stora fönsterpartierna ger generöst ljusinsläpp från två håll vilket skapar en luftig känsla, även om lägenheterna inte är genomgående.

35 eller 40 kvadrat?

Bostäderna är 26 kvadratmeter i bottenplan och nio på loftet. Eller, det beror på hur man räknar.

– Halva sängen och skrivbordet på loftet står på fem kvadrat biyta, men det är ändå en funktionell yta, en bonusyta. Så hyresgästen bor egentligen på 40 kvadratmeter, resonerar han.

Intresset för Perstorp1 var stort, bostäderna hyrdes ut direkt. I lägenheterna bor en eller två personer. Hyran är på 4 350 kronor, varmvatten ingår inte. Henry Roos är inte nöjd med hyran som han menar hamnat alltför lågt sett både till standard och den lokala marknaden.

– Vid tidpunkten för utvecklingen av PersTorp1 så hade vi inte samma tryck i Perstorp som vi har nu och vi visste inte om vi överhuvud taget skulle få lägenheterna uthyrda. Med facit i hand så borde vi tagit ut en hyra strax under 5 000 kronor.

Så lite skötsel som möjligt

Husen ligger i en backe, så istället för gräs finns stenläggningar kring husen. Grönskan står i planteringslådor.

–  Vår förvaltning har knappt varit där under året, annat än för lite skottning, konstaterar Henry Roos.

Han berättar vidare att den här boendetypen ger hyresgästerna ett lite större ansvar, till exempel med att hålla snyggt framför sina egna entréer och på uteplatserna.

Laholmshem tar vid

Henry Roos beskriver PersTorp1 som en grundidé, en prototyp, och hoppas på fler hus, gärna i trä och med ny energibesparande teknik.

– Jag ser det på samma vis som man gör inom dataprogrammering med ”open source”. Andra får gärna låna våra ritningar, bara vi får ta del av deras utveckling, säger han och fortsätter:

– Vi är ett litet bolag som precis passerat 400-strecket i vårt bestånd. De här åtta lägenheterna är vad vi har haft kapacitet att göra. Fler får gärna ta över stafettpinnen och till exempel jobba med att utveckla tekniken, det vore kul att se.

Några som redan lånat ritningarna är Laholmshem som i februari 2018 inviger sitt första koncepthus utifrån PersTorp1. Små finjusteringar är gjorda, till exempel placeringen av en del eluttag och trappan upp till loftet som har förlängts en aning.

De fyra nya ettorna hos Laholmshem är ungdomsbostäder med en månadshyra på 4 500 kronor under max tre år, eller till dess hyresgästen fyller 25 år. Därefter stiger hyran till 6 200 kronor. Eftersom hyresgästen samtidigt samlar på sig kötid menar Stefan Lundström, vd på Laholmshem, att en hyresgäst som inte vill bo kvar med den högre hyran kan hitta en tvåa i det befintliga beståndet till samma eller lägre pris.

– Om fem år har vi minst tio hus av det här slaget och det kommer då att bli så att ungdomar får cirka 10–20 procent av alla lediga lägenheter i fastighetssystemet, säger han nöjt.

Smart som kompletteringsbebyggelse

Henry Roos talar varmt om hur koncepthus som PersTorp1 på ett effektivt sätt kan hjälpa till att få till en blandad känsla i ett område, en smart kompletteringsbebyggelse. Har ett bolag till exempel en kant av en parkering kan man med relativt små medel få till en bra förtätning.

– Det gäller att tänka stort, och smått. Där har vi en plätt, vi gör något av den!

Skisser på både ”PersTorp2” och ”PersTorp3” har han i skrivbordslådan. Henry Roos beskriver konceptutvecklingen som coola ettor och treor med loft, en förlängd variant av koncepthusen, gärna i trä. Men det är inget som är planerat i närtid. 40 procent av Perstorps Bostäders bestånd utgörs av miljonprogram. Och nu väntar renoveringar.

Perstorps Bostäder bildades 1960. Beståndet består i dagsläget av 402 lägenheter i varierande storlek, radhus samt cirka 8 500 kvadratmeter lokaler.

Läs mer:
Laholmshems första ungdomsbostäder (nyhet på Sabo.se)
Satsning på småhus för unga (allmännyttan.se)
PersTorp1 på Swecos webbplats

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se