LAB stärker självkänslan hos unga tjejer

Landskrona Alla Behövs, LAB, startade 2014 som Lära, Arbeta, Bo. Projektet riktar sig till mellanstadietjejer som bor i området Karlslund. LAB kan liknas vid ett minikulturhus. Här kan tjejerna bland annat titta på film, prata, umgås och diskutera.

  • Foto: Yazan Smadi
  • Foto: Yazan Smadi
  • Foto: Yazan Smadi
  • Foto: Yazan Smadi

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Landskrona stad, stadsbiblioteket, Landskronahem, Stena Fastigheter och Hyresgästföreningen

Kontakt
Karolina Degerman, verksamhetsledare på LAB
Tel: 0418-47 00 00

Patrik Karlsson, marknadschef på Landskronahem
Tel: 0418-569 00

Publicerat i maj 2018

– Föräldrar har krav, skolan har krav, men vi på LAB fungerar främst ett bollplank. Vi är en trygg plats där det finns vuxna som tjejerna känner, säger projektets verksamhetsledare Karolina Degerman.

Hon berättar att Karlslund är angivet som ett utanförskapsområde där långtifrån alla behärskar det svenska språket. Syftet med LAB är ökad jämställdhet, aktiv delaktighet i samhällslivet och att ge tjejerna en meningsfull fritid. Verksamheten genomsyras av ett barnrättsperspektiv och handlar mycket om att stärka och bygga självkänsla.

Initiativet kom från början ifrån Landskronahem som sedan verksamheten drog igång har haft LAB i sina lokaler. Projektet fick ett bakslag 2016 när lokalerna totalförstördes i en anlagd brand (riktad mot andra aktörer i samma byggnad), men Landskronahem är mån om LAB och verksamheten kom på fötter igen i en annan av företagets lokaler.

– Det här är en viktig och spännande verksamhet med otroligt kreativa tjejer. Sen har LAB till exempel varit aktiva i vår boendedialog och deltog i våras i en trygghetsvandring, berättar Patrik Karlsson, marknadschef på Landskronahem.

”Bara måste få fortsätta”
LAB har även resulterat i samverkan mellan olika aktörer i samhället. Bland annat Landskrona stad, stadsbiblioteket, Landskronahem, Stena Fastigheter och Hyresgästföreningen är engagerade i projektet, som nu är inne på sitt fjärde år.  Och målet är att det ska få fortsätta.

– LAB är jättepopulärt och alla inblandade är eniga om att LAB bara måste få fortsätta. På Landskronahem ska vi börja bygga vårt nya huvudkontor inom kort och vi tittar på olika alternativ för lokaler för LAB, säger Patrik Karlsson.

Men killarna då? Karolina Degerman berättar att i princip alla sammanhang som hon presenterar verksamheten kommer frågan upp om varför LAB bara är för tjejer. En befogad fråga, tycker hon, för givetvis skulle hon vilja att LAB fick mer resurser, fanns på fler platser i Landskrona och för fler barn.

–  LAB startades som ett försök att arbeta preventivt mot psykisk ohälsa, något som tjejer i övre tonåren löper störst risk att drabbas av. Innan projektet drog igång gjordes en undersökning bland tjejerna i området om vad de behöver för att må bra och då var just en plats utan killar ett av kraven, säger Karolina Degerman och fortsätter:

– Vi kan se och fånga upp tjejer tidigt, innan de börjar må så dåligt. De har personer runt sig här på LAB som de kan våga ställa de där frågorna till, som de inte vågar ställa någon annanstans.

En viktig fristad
Att tjejerna är i fokus beror även på att killar i samma åldrar i större utsträckning fångas upp inom idrottföreningarna och att tjejerna generellt sett har en mer uttalad förväntan hemifrån att ta hand om sina småsyskon efter skolan.

– Här på LAB kan tjejerna ta för sig och få en fristad, en plats som dom själva äger.

Lärdomar kring LAB

Karolina Degerman om verksamheten:

Trygghet. Det viktigaste är att skapa en trygg plats med en kontinuitet i personalen. I mån av resurser har vi bland annat haft konstnärer och författarbesök här, men det vi ändå märkt är att tjejerna uppskattar den ”vanliga” verksamheten allra mest.

Bollplank. Föräldrar har krav, skolan har krav, men vi på LAB fungerar främst ett bollplank. Visst finns det basic-krav här, men de handlar mest om hur vi är mot varandra. På LAB ska det inte handla om att prestera.

En egen stund med en vuxen. På LAB är vi tre personal per tillfälle, det är bra för om någon tjej till exempel är problemtyngd och behöver prata en stund kan vi ta oss tid och gå undan med henne. Det behöver inte påverka resten av verksamheten så mycket, eftersom två vuxna då kan hjälpas åt.

Läget. Det ska vara lätt att ta sig till en verksamhet som LAB. I med branden flyttade vi lite längre ifrån skolan och då tappade vi tyvärr några ”stammisar”. Närhet är A och O.

Mun till mun. Informationen om att LAB finns har spridit sig bäst via mun till mun-metoden. Vi brukar dela ut lappar i skolan till alla tjejer i årskurs två och tjejerna i årskurs tre har fått komma på studiebesök hos oss under skoltid.

Små donationer gör skillnad! Vi har satt upp annonser på Landskrona stads anslagstavlor och bett om små donationer, material och annat som andra kan avvara. Vi jobbar mycket med återvunnet material av olika slag.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se