Mimer i medvind

Genom att satsa på ett eget vindkraftverk har Bostads AB Mimer ökat andelen förnybar energi. Nästan hälften av bolagets behov av fastighetsel kommer nu från vinden. Vindkraftverket är ett av nio verk i vindkraftsparken Bosjövarden som ligger strax utanför Mora.

  • Foto: OX2
  • Foto: OX2
  • Foto: OX2
  • Foto: OX2
  • Foto: OX2

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Bostads AB Mimer och OX2

Kontakt

Bostads AB Mimer
021-39 70 00
http://www.mimer.nu

Publicerat i februari 2016

VILJA ATT SKALA UPP EGENPRODUCERAD ENERGI 

Mimer är med i Skåneinitiativet som lanserades på konferensen SABOs energiutmaning 2008. Genom att delta åtog sig bolaget att minska sin energianvändning med 20 procent från basåret 2007 till 2016. Under åren har Mimer satsat stort på energibesparande åtgärder, men också på elproduktion i begränsad skala genom solceller på tak och fasader. För att skala upp den egna elproduktionen fattades beslut om att köpa ett eget vindkraftverk 2013. Hösten 2014 sattes Mimers första vindkraftverk i drift.

– Att ha ett eget vindkraftverk innebär att vi bidrar till en ökad mängd förnybar energi på elmarknaden. Det innebär också att ungefär 40 procent av vårt behov av fastighetsel kommer från vinden. Det är ekonomiskt fördelaktigt och känns mycket bra ur miljöhänseende, säger Mikael Söderberg, affärs- och utvecklingsansvarig på Bostads AB Mimer.

Fastighetselen används till exempel för fläk­tar, pumpar, gemensamma tvättstugor och belysning i all­männa utrymmen.

INVIGNING OCH DOP AV RENA SNURREN 

Vindkraftsparken Bosjövarden ligger i Mora kommun och det är vindkraftsföretaget OX2 som ansvarar för driften av parken. I maj 2015 invigdes parken med pompa och ståt.

– Vi fick chansen att döpa vårt vindkraftverk och ville hitta ett slagkraftigt och bra namn. Efter lite tankeverksamhet kom vi fram till att verket skulle heta Rena Snurren. Det är ett passande namn, säger Mikael Söderberg och ler stort.

Övriga verk i parken ägs bland annat av Polarbröd och kommunerna Tyresö och Sollentuna. Vindkraftsparken beräknas producera totalt 75 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för över 16 000 hushåll per år.

VINDKRAFTENS FRAMTID 

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen och står i Sverige för cirka 8 pro­cent (2014) av vår elanvändning. Ett vindkraftverk kan leverera el, i varierande grad, under cirka 90 procent av årets timmar.

Sverige har, enligt OX2, bland de bästa vindförhållandena i världen. Ändå ligger vi idag långt efter i utbyggnaden av vindkraft jämfört med många andra länder. Jämför man med till exempel Tyskland, så har Sverige 26 procent större landyta, bara en niondel så många invånare och betydligt bättre vindlägen, ändå har vi bara en årsproduktion på 10 TWh mot Tysklands 45 TWh (lika mycket som den svenska kärnkraften producerar). Det finns alltså en utvecklingspotential för den svenska vindkraften.

TIPS & RESURSER

• Mimer i medvind

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se