Nytt bananhus på gammal stomme

Riva eller renovera? Det var frågan för allmännyttiga Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg. Svaret blev både och. Allt utom betongstommen revs – och på den byggdes 146 nya lägenheter, flera lokaler och 66 äldrebostäder.

 • Det så kallade Bananhuset i Sundbyberg efter renoveringen. Foto Beatrice Graalheim
 • Bananenhuset före renoveringen. Foto: Fastighets AB Förvaltaren
 • Slitstarka material i nya entrén. Foto: Beatrice Graalheim
 • Korridor efter renoveringen. Foto: Axel Bengtsson
 • Korridor före renoveringen. Foto: Arkivbild
 • Ombyggnaden av Bananhuset gav lärdomar som lett till ett nytt projektstyrningssystem vid namn Hajen.
 • Den nya takterrassen. Foto: Axel Bengtsson
 • Takterrass med utsikt och plats för umgänge. Foot: Axel Bengtsson
 • Café i gatuplan. Foto: Beatrice Graalheim

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Fastighets AB Förvaltaren

Kontakt

Fastighets AB Förvaltaren
E-post: info@forvaltaren.se
Telefon: 08-706 90 00

Publicerat i april 2017

 

 

Det så kallade Bananhuset i Sundbyberg stod klart 1968 och gav bostäder till arbetare vid två stora företag i närheten: elkabeltillverkaren Sieverts Kabelverk och chokladfabriken Marabou. Lägenheterna var små, de flesta hade ett rum och kokvrå.

Ett fyrtiotal år senare av huset både slitet, högenergiförbrukande och drogs därtill med dåligt rykte. Förutom sociala problem förekom enligt fastighetsägaren Förvaltaren uthyrning i såväl andra, tredje som fjärde hand.

Efter ekonomi- och miljöanalyser beslutade Förvaltaren att inte riva huset helt och hållet, utan spara betongstommen. Fördelarna var enligt bostadsbolaget flera:

 • Husets karaktär och funktion som landmärke bevaras, samtidigt som det smälter bättre in i stadsbilden i sin nya version.
 • Hyran – 1 765 kronor per kvadratmeter och år – är något lägre än i ett helt nyproducerat hus.
 • Energianvändningen sänks och inomhusmiljön förbättras, både när det gäller ventilation, värme, akustik och estetik.
 • Den redan gjorda koldioxidinvesteringen i stommen kunde användas och ingen ny stomme behövde gjutas. Enligt Förvaltarens klimatberäkning sparades därmed 3 485 ton koldioxidutsläpp.

Före ombyggnaden hade bostadsbolaget personliga möten med dem som bodde i de 317 lägenheterna i huset. De erbjöds förtur till bostadsbolagets andra lägenheter under ombyggnadstiden och även möjlighet att flytta tillbaka efter renoveringen (vilket utnyttjades av 15 hushåll).

större trygghet och trivsel

Byggarbetena sattes igång 2013 och avslutades 2016. I det nya huset finns numera 146 lägenheter och 66 lägenheter för äldre personer. Numera finns även större lägenheter, vilket öppnar för fler hushållstyper. Det har bidragit till större trygghet och trivsel, menar Förvaltaren.

Lokalerna i bottenvåningen – restauranger, konditori, fastighetsmäklare, frisörer med flera – bidrar också till större närvaro och trygghet runt fastigheten, enligt bostadsbolaget. En annan mötespunkt är en nyskapad gemensam takterrass med utsikt, solstolar, grillplats och sandlåda.

Det finns numera också ett separat sopnedkast för matavfall, och varje våningsplan har fått en drop-in-tvättstuga.

Många tycker att det är skönt att slippa åka ner i källaren och boka tid i förväg för att tvätta, och vissa upplever det som tryggare, påpekar bostadsbolaget.

Lägre energianvändning

Energianvändningen har blivit betydligt lägre. Före ombyggnaden användes 143 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Efter ombyggnaden behövs endast 58 kilowattimmar – en minskning med nästan 60 procent.

Ett mål för ombyggnaden var att det nya huset skulle uppnå kraven för Miljöbyggnad nivå Silver. Sommaren 2017, då elanvändningen i huset ska utvärderas, kommer det stå klart om detta mål uppnåtts.

 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se