Samhällsbygget Gårdsten – från tusen tomma lägenheter till tusen i kö

För tjugo år sedan räknades Gårdsten till ett av Sveriges sex mest nedgångna miljonprogramsområden. Idag har brottsstatistiken mer än halverats och granngemenskapen är utöver det vanliga.

  • Michael Pirosanto i samspråk med ungdomar. Foto: Gårdstensbostäder
  • Seglarskola sommaren 2013. Foto: Gårdstensbostäder
  • Sommarjobbare och ledare. Foto: Gårdstensbostäder
  • Starten av Halvgirot i Gårdstensdalen 2015. Foto: Gårdstensbostäder
  • Trygghetsmässa. Foto: Gårdstensbostäder

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Gårdstensbostäder

Gårdstensbostäder

031-332 60 00
gardstensbostader.se

Publicerat i december 2016

Gårdstensbostäder bildades 1997 med det uttalade målet att tillsammans med de boende lyfta området socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Sedan dess har det hänt mycket. Hyresgästerna har hela tiden varit delaktiga i Gårdstens utveckling. Av åtta ordinarie ledamöterna i ­Gårdstensbostäders bolagsstyrelse är sex hyresgäster. De trettio medarbetarna i bolaget representerar tio nationaliteter och talar tillsammans 18 språk.

Socialt arbete i samarbete med föreningsliv och företag är utmärkande för samhällsbygget Gårdsten. Här arrangeras bland annat motionsaktiviteter, seniorträffar, läxhjälp och fotbollsskola. I över tio år har Gårdstensbostäder arrangerat seglarskola och seglarläger för ungdomar i Gårdsten i samarbete med GKSS och Rotary Långedrag. I samarbete med GöteborgsVarvet har man anordnat träningsträffar och hälsocoaching varje vecka och cykelloppet GöteborgsGirot har arrangerat cykelskola för vuxna.

Gårdstensbostäder har bidragit till att skapa 266 arbetstillfällen. 120 av dessa har varit sommarjobb för ungdomar. Många arbetstillfällen har tillkommit i samarbete med byggföretag och entreprenörer i stadsdelen, vissa som ett resultat av sociala krav i Gårdstensbostäders upphandlingar.

Sedan 1997 har antalet företag i Gårdsten ökat från 8 till 50 stycken och antalet anmälda brott per 1000 invånare har minskat från 180 till 76. (Snittet i Göteborg ligger idag på 174.)

Gårdstensbostäder äger drygt 2 700 lägen­heter. För tjugo år sedan fanns det tusen tomma lägenheter i området. Idag står det tusen sökande i kö till varje ledig lägenhet och nyproduktionen har tagit fart. Flera byggherrar är igång med att bygga villor och radhus i området, vilket är ett tydligt tecken på att människor trivs i Gårdsten.

Hedersomnämnande, SABOs Bopris 2016

Juryns motivering: Gårdstensbostäder får ett hedersomnämnande för sitt unika helhetsgrepp och uthålliga arbete med att rusta upp och ­utveckla stadsdelen.

För 20 år sen fick det då nybildade bolaget börja från scratch med att rusta upp fastigheter och utemiljö. Idag råder en helt ny situation tack vare Gårdstensbostäders långsiktiga strategibygge. Nu vågar andra byggherrar satsa i Gårdsten och det pågår nyproduktion med fler hustyper och upplåtelseformer.

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se