Vattennära stadsdel med praktikplatser, fordonspool och växthus

Hela 1 300 bostäder ska det finnas i stadsdelen Strandängen i Jönköping när den fullt färdigbyggd. Förutom hyresrätter, bostadsrätter och egenägda radhus blir det butiker, skolor, förskolor, restauranger – och kanske även ett kallbadhus.

  • Foto: Tosito
  • Det så kallade Ormhuset rymmer ett åttiotal lägenheter. Foto: Vätterhem
  • Pallkragar inne i det gemensamma växthuset. Foto: Vätterhem
  • Det så kallade Ormhuset har fått sällskap av skira björkar. Foto: Vätterhem
  • En av laddarplatserna i området. Foto: Vätterhem
  • Mountainbikebana ute på gården. Foto: Vätterhem

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Vätterhem och Tosito

Kontakt

Vätterhem
Telefon: 036-19 94 00
E-post: info@vatterhem.se

Publicerat i april 2017

 

 

Allmännyttiga Vätterhems mål är att bygga minst 1 500 nya lägenheter under de närmaste åren och runt 700 av dem kommer att ligga i Strandängen. Området gränsar till Vättern, på cykelavstånd till centrala Jönköping.

Ett av de hus som redan finns på plats är det långsträckta så kallade Ormhuset med ett åttiotal lägenheter. Under våren är det inflyttning i ytterligare nio hus med sammanlagt 129 lägenheter. Därtill finns 14 radhus med äganderätt, som Vätterhem byggt och säljer. Bostadsbolaget har även sålt mark till ett privat företag som ska bygga 300-400 bostadsrätter på platsen.

– Tillsammans jobbar vi aktivt i detaljplaneskedet och den röda tråden är hållbar stadsdelsutveckling. Investeringsnivån ligger på nästan 3 miljarder kronor och vi ska ha kontinuerliga fokusgrupper för att stämma av med blivande hyresgäster och köpare så att vi inte missar några behov, säger Vätterhems vd, Thorbjörn Hammerth.

Därtill bjuder området på kulturella, sociala och ekologiska mervärden för de boende, framhåller Vätterhem: skulpturparker, rekreationsområden, solcellstäckta tak, bikupor, fordonspool för både elcyklar och elbilar, odlingsbäddar och ett gemensamt växthus där hyresgäster och personal kan odla tillsammans. Dessutom planeras det för ett kallbadhus och ett så kallat greenhouse med höga hållbarhetsambitioner.

Genom att Vätterhem ställt sociala krav i byggupphandlingarna har arbetslösa personer fått möjlighet till praktikplats. Bostadsbolaget framhåller att praktikanterna förutom arbetserfarenheten fått ett större socialt nätverk och daglig träning i svenska.

Till en början hade dock arbetsförmedlingen svårt att hitta intresserade till praktikplatserna.

– Detta ledde till att vi själva började leta efter intresserade och fick ta ett större ansvar i samband med rekrytering, berättar Christina Odén, hållbarhetschef på bostadsbolaget.

Hela stadsdelen Strandängen beräknas vara klar senast 2023.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se