14 februari 2019

Vi vill skapa tillit och samarbete

Mitt namn är Abdiaziiz Yasin Geraare. Jag har varit bosatt i Sverige sedan 1986 och jag har en relativt stor familj som består av fem barn och frugan.

Under min tid i Sverige har jag jobbat med flera olika projekt. De senaste projekten som jag varit involverad i är ett samverkansprojekt som kallas Lärandets torg samt aktivitetshuset i Hammarkullen.

För att komma till min roll i Rannebergen: Jag är en företrädare för Hyresgästföreningens projekt, där vi vill skapa gemenskap och meningsfulla mötesplatser för alla som bor i Rannebergen. Vi vill även skapa aktiviteter för alla åldrar i Rannebergen.

Vårt fokus är att hitta många meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar och att försöka sysselsätta dem som bor i området. Förhoppningen är att skapa tillit och samarbete mellan de boende i området men även tillit till de olika institutioner som är aktiva i området.

Abdiaziiz Yasin Geraare
Hyresgästföreningen, Rannebergen
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se