9 oktober 2018

Viktigt komma nära

Att vara nära deltagarna är framgångsfaktorn, tror Linda Voster, administratör på Portalen i Norrköping. På det sättet skapar vi förtroende och förståelse, och kan stötta individer på deras resa mot egen försörjning.

Man kan till exempel satsa på små samtalsgrupper – som det språkkafé som pågår i ett rum intill. Eller genom personliga livsberättelser – som för dagen hölls av Fredrik Strömbäck, säljare på ett maskinföretag och volontär på Portalen.

Idag har jag och Linda bland annat pratat om vilka mål vi ska sätta för innovationslabbet i Norrköping och hur vi sätter igång arbetet. Portalen kommer att fokusera på att utveckla sina metoder för hur man jobbar med utrikesfödda kvinnor och deras matchning på arbetsmarknaden.

Första steget för Portalen nu framöver är att identifiera kvinnor och arbetsgivare samt andra organisationer som vill delta i detta arbete. Vi börjar med en mindre grupp som får vara med och utforma programmet.

Det finns gott om inspiration att hämta från andra orter och bostadsföretag där man satsat på samma fråga. Viktiga lärdomar är bland annat att ge mycket utrymme för samtal som skapar trygghet och vidgar deltagarnas bild av deras framtida möjligheter. Det är också mycket värdefullt att göra studiebesök hos arbetsgivarna och använda kvinnliga förebilder som mentorer.

Vi får se vad Portalens deltagare och arbetsgivarrepresentanter kommer att hitta på utöver detta!

Anna Kanervo
projektansvarig
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se