9 oktober 2018

Viktigt komma nära

Att vara nära deltagarna är framgångsfaktorn, tror Linda Voster, administratör på Portalen i Norrköping. På det sättet skapar vi förtroende och förståelse, och kan stötta individer på deras resa mot egen försörjning.

Man kan till exempel satsa på små samtalsgrupper – som det språkkafé som pågår i ett rum intill. Eller genom personliga livsberättelser – som för dagen hölls av Fredrik Strömbäck, säljare på ett maskinföretag och volontär på Portalen.

Idag har jag och Linda bland annat pratat om vilka mål vi ska sätta för innovationslabbet i Norrköping och hur vi sätter igång arbetet. Portalen kommer att fokusera på att utveckla sina metoder för hur man jobbar med utrikesfödda kvinnor och deras matchning på arbetsmarknaden.

Första steget för Portalen nu framöver är att identifiera kvinnor och arbetsgivare samt andra organisationer som vill delta i detta arbete. Vi börjar med en mindre grupp som får vara med och utforma programmet.

Det finns gott om inspiration att hämta från andra orter och bostadsföretag där man satsat på samma fråga. Viktiga lärdomar är bland annat att ge mycket utrymme för samtal som skapar trygghet och vidgar deltagarnas bild av deras framtida möjligheter. Det är också mycket värdefullt att göra studiebesök hos arbetsgivarna och använda kvinnliga förebilder som mentorer.

Vi får se vad Portalens deltagare och arbetsgivarrepresentanter kommer att hitta på utöver detta!

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
5 september 2019

Mat är magi som förenar

I helgen anordnade BIS en internationell matmarknad i Folkets Hus lokaler mitt i centrala Boden. Detta i samband med det återkommande kulturella arrangemanget på stan som kallas för kulturnatta. Tio asylsökande elever från BIS lagade mat som var t...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
29 augusti 2019

Stor bredd på idéerna i allmännyttiga verkstaden

Nu har vi labbat riktigt ordentligt i Lina Hage. En heldags workshop med nästan 50 deltagare från olika delar av landet. Dagen handlade om hur vi kan förhindra att unga dras in i kriminalitet. Förnyelselabbet ledde oss genom dagen med olika övningar....
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se