9 oktober 2018

Viktigt komma nära

Att vara nära deltagarna är framgångsfaktorn, tror Linda Voster, administratör på Portalen i Norrköping. På det sättet skapar vi förtroende och förståelse, och kan stötta individer på deras resa mot egen försörjning.

Man kan till exempel satsa på små samtalsgrupper – som det språkkafé som pågår i ett rum intill. Eller genom personliga livsberättelser – som för dagen hölls av Fredrik Strömbäck, säljare på ett maskinföretag och volontär på Portalen.

Idag har jag och Linda bland annat pratat om vilka mål vi ska sätta för innovationslabbet i Norrköping och hur vi sätter igång arbetet. Portalen kommer att fokusera på att utveckla sina metoder för hur man jobbar med utrikesfödda kvinnor och deras matchning på arbetsmarknaden.

Första steget för Portalen nu framöver är att identifiera kvinnor och arbetsgivare samt andra organisationer som vill delta i detta arbete. Vi börjar med en mindre grupp som får vara med och utforma programmet.

Det finns gott om inspiration att hämta från andra orter och bostadsföretag där man satsat på samma fråga. Viktiga lärdomar är bland annat att ge mycket utrymme för samtal som skapar trygghet och vidgar deltagarnas bild av deras framtida möjligheter. Det är också mycket värdefullt att göra studiebesök hos arbetsgivarna och använda kvinnliga förebilder som mentorer.

Vi får se vad Portalens deltagare och arbetsgivarrepresentanter kommer att hitta på utöver detta!

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 november 2019

När vi lyfter blicken ser vi allt som åstadkommits

Håll i och håll ut. Så kan man sammanfatta de viktiga insikterna som gänget i Boden kom fram till under dagens utvärderingsworkshop. Styrgruppen och personalen på BIS (Boden Integration och Samverkan) har idag ägnat nästan hela dagen åt att analysera...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
10 november 2019

Lokala mötesplatser viktiga både för unga och vuxna

Amis Kiorkis, fritidsledare från Lina kultur- och ekologiförening, förde häromdagen en diskussion med den yngre generationen om hur vi kan förbättra mötesplatsen i Lina Hage. Några exempel som ungdomarna tog upp var fler utomhusaktiviteter under v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
4 november 2019

Stor stolthet över medborgardrivna mötesplatsen

Två av hjältarna från Rannebergen – Falis Samatar och Camilla Boruvka – har idag delat med sig av sina lärdomar och erfarenheter kring hur det har fungerat att starta en medborgardriven mötesplats. Så otroligt mycket som har hänt under det senaste...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
31 oktober 2019

På väg mot starta eget-inspiration i Borås

Åtta kvinnor som går en starta eget-kurs på Portalen har i dag gjort en resa till Borås. Kvinnorna började sin resa klockan 8 på morgonen. Under dagen väntade träffar med flera småföretagare, både kvinnor och män, som arbetar med textil och hantve...
Natalia Bonilla
verksamhetsledare på Portalen
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se