Bli styrelseledamot

Att vara styrelseledamot i ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag är ett spännande och viktigt samhällsuppdrag med stort ansvar.

Uppdraget innebär stora möjligheter att påverka bostadsförsörjningen i den egna kommunen och det är därför viktigt att styrelserna tillsammans har en bred kompetens, erfarenhet och mångfald.

Det är partierna som nominerar till en styrelsepost i ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. Ta kontakt med din partiorganisation om du är intresserad av att bli nominerad. Läs mer om vad styrelsearbetet innebär på Sveriges Allmännyttas webbplats.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se