Lagen om Allmännyttan

Den 22 juni 2010 fattade Riksdagen beslut om nya regler för allmännyttiga kommunala bostadsbolag och hyressättningen.

Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2011 och innebär att allmännyttan ska kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Läs mer om lagen på Sveriges Allmännyttass webbplats. Lagen i sin helhet hittar du på på riksdagens webbplats.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se