29 april 2019

Vilken resa vi gör!

Att jobba enligt konceptet innovationslabb innebär att man hittar lösningar till utmaningar tillsammans med olika aktörer, bland annat med dem som berörs av problematiken. Lösningarna testas först i liten skala, utvärderas och utvecklas vidare – det vill säga iterativt.

Våra fyra innovationslabb har varit i gång sedan i höstas. De första månaderna gick åt att analysera och identifiera vilken utmaning respektive labb ville adressera med stöd från Allmännyttans innovationslabb.

MÅL FÖR VARJE LABB

Efter det var det dags att sätta smarta mål för varje labb. Detta blev ett grundligt arbete, som visade sig vara något svårare än vad vi trodde i förväg. Men det var det värt – nu sitter nämligen dessa genomtänkta problemformuleringar och tydliga mål djupt in i ryggmärgen hos mig och våra labbrepresentanter. Det finns inget tvivel kring vad vårt arbete syftar till (läs mer via länkarna här nedanför).

Vintern och våren har ”innovationslabbandet” fokuserat på sin kärnverksamhet, nämligen på att hitta lösningar genom olika typer av workshops, samtal och intervjuer. Den senaste tiden har labben testat idéernas bärkraftighet, förkastat vissa och utvecklat andra vidare. Mycket av utvecklingen handlar om att hitta lokala partners som har viljan och möjligheten att samverka med innovationslabben och testa lösningarna i verkligheten.

TEST AV LÖSNINGAR

De konkreta lösningar som testas i labben har vi redan berättat om vid flera tillfällen här i dagboken. Det handlar om allt från en fotbollsskola under sommarlovet till en modell där lokala aktörer tillsammans blir en inkubator som har som uppgift att stötta olika initiativ för att lyfta bostadsområdet. Det kan också handla om att arrangera en föreningsdag ihop med det lokala föreningslivet eller att starta en studiecirkel kring ”starta eget” ihop med kooperativet Coompanion.

Vi strävar inte efter världsnyheter utan vi tror att lösningarna till våra stora utmaningar redan finns där ute. Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter! Frågan är snarare hur vi hittar och tar till vara de goda exemplen för att anpassa lärdomarna till de specifika förutsättningar och behov varje plats har.

Grunden i vårt innovationsarbete handlar om processen – från behovsdefinition och inkluderande arbetssätt till att ibland till och med våga släppa de idéer som inte visat sig leda till önskat resultat.

IDÉER MÖTER VERKLIGHETEN

Framför oss har vi nu en period av många spännande stunder där idéer möter verkligheten. Våra viktigaste ledord just nu är att våga testa – och inte vara rädd för att misslyckas. Till stor del kommer våra innovationslabb att lyckas. Det är jag helt säker på.

 

Läs mer om innovationslabbet i Boden här

Läs mer om innovationslabbet i Göteborg här

Läs mer om innovationslabbet i Norrköping här

Läs mer om innovationslabbet i Södertälje här

Foto: Shutterstock

 

 

Anna Kanervo
projektansvarig
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se