29 april 2019

Vilken resa vi gör!

Att jobba enligt konceptet innovationslabb innebär att man hittar lösningar till utmaningar tillsammans med olika aktörer, bland annat med dem som berörs av problematiken. Lösningarna testas först i liten skala, utvärderas och utvecklas vidare – det vill säga iterativt.

Våra fyra innovationslabb har varit i gång sedan i höstas. De första månaderna gick åt att analysera och identifiera vilken utmaning respektive labb ville adressera med stöd från Allmännyttans innovationslabb.

MÅL FÖR VARJE LABB

Efter det var det dags att sätta smarta mål för varje labb. Detta blev ett grundligt arbete, som visade sig vara något svårare än vad vi trodde i förväg. Men det var det värt – nu sitter nämligen dessa genomtänkta problemformuleringar och tydliga mål djupt in i ryggmärgen hos mig och våra labbrepresentanter. Det finns inget tvivel kring vad vårt arbete syftar till (läs mer via länkarna här nedanför).

Vintern och våren har ”innovationslabbandet” fokuserat på sin kärnverksamhet, nämligen på att hitta lösningar genom olika typer av workshops, samtal och intervjuer. Den senaste tiden har labben testat idéernas bärkraftighet, förkastat vissa och utvecklat andra vidare. Mycket av utvecklingen handlar om att hitta lokala partners som har viljan och möjligheten att samverka med innovationslabben och testa lösningarna i verkligheten.

TEST AV LÖSNINGAR

De konkreta lösningar som testas i labben har vi redan berättat om vid flera tillfällen här i dagboken. Det handlar om allt från en fotbollsskola under sommarlovet till en modell där lokala aktörer tillsammans blir en inkubator som har som uppgift att stötta olika initiativ för att lyfta bostadsområdet. Det kan också handla om att arrangera en föreningsdag ihop med det lokala föreningslivet eller att starta en studiecirkel kring ”starta eget” ihop med kooperativet Coompanion.

Vi strävar inte efter världsnyheter utan vi tror att lösningarna till våra stora utmaningar redan finns där ute. Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter! Frågan är snarare hur vi hittar och tar till vara de goda exemplen för att anpassa lärdomarna till de specifika förutsättningar och behov varje plats har.

Grunden i vårt innovationsarbete handlar om processen – från behovsdefinition och inkluderande arbetssätt till att ibland till och med våga släppa de idéer som inte visat sig leda till önskat resultat.

IDÉER MÖTER VERKLIGHETEN

Framför oss har vi nu en period av många spännande stunder där idéer möter verkligheten. Våra viktigaste ledord just nu är att våga testa – och inte vara rädd för att misslyckas. Till stor del kommer våra innovationslabb att lyckas. Det är jag helt säker på.

 

Läs mer om innovationslabbet i Boden här

Läs mer om innovationslabbet i Göteborg här

Läs mer om innovationslabbet i Norrköping här

Läs mer om innovationslabbet i Södertälje här

Foto: Shutterstock

 

 

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december. De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se