5 november 2018

Women power för egen försörjning

Jag intervjuade Portalens verksamhetsledare Natalia Bonilla idag. Portalen har under åren sett att det finns väldigt många kvinnor som lever isolerade i sina bostadsområden – långt från arbetsmarknaden och det etablerade samhället.

Stegen till egen försörjning kan vara många och långa, men innan man är där finns det mycket man kan göra för att livet ska bli meningsfullt. Där vill Portalen hitta metoder som underlättar för kvinnor att börja ta dessa livsviktiga och avgörande steg.

I detta arbete behövs även organisationer och nätverk som också förstått vikten av att hitta vägar för kvinnor. Och som tur är så finns det många som vill vara med och bidra!

Nästa steg är att ”slå ihop” kvinnorna och organisationerna/nätverken för en gemensam brainstorming. Women power på full fart ska det bli!

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se