Badstege ingår i Karlstads flytande hyresrätter

I Karlstad flyter Sveriges mest vattennära hyresrätter. Här har Karlstads Bostads AB byggt 12 lägenheter som vilar flytande betongpontoner. Hyresgästerna fiskar från vardagsrummet och badstege och båtplats ingår i hyran. Men huvudmotivet är att slippa risk för översvämning vid extremväder.

  • Under sommarsäsongen ligger båtar förtöjda invid husen. Foto: Helene Ahlberg
  • Från vardagsrummet kan man kliva rakt ut till vattnet. Foto: Helene Ahlberg
  • Badstege ingår i hyran. Foto: Helene Ahlberg
  • Från uteplatsen kan hyresgästerna fiska eller bara blicka ut över vattnet. Foto: Helene Ahlberg

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Karlstads Bostads AB (KBAB)

Kontakt

Karlstads Bostads AB (KBAB)

054-540 76 00

www.kbab.se

epost@kbab.se

Publicerat i april 2017

Vid den stora översvämningen i Arvika år 2000, när vattendragen i Värmland steg till rekordhöga nivåer, nådde vattnet ända upp på sockeln på några av KBAB:s mer vattennära hus. Det fick Gunnar Persson, då projektledare på KBAB, att börja fundera:

Folk vill ju bo nära vatten, men hur ska man åstadkomma det utan att riskera översvämningsskador? Och vad händer om man låter husen följa med vattnet i stället?

Han besökte Mellerud och Solna, där man byggt flytande hus på vattnet, och ritade ett utkast till ett hus på en brygga. Bostadsbolaget smakade på idén under några år och kände så småningom att projektet vore möjligt.

Det tog många år. 2007 blev detaljplanen godkänd, följt av grönt ljus från Mark- och miljödomstolen. Sedan hejdades bygget av först finanskris och lokala protester.

Men 2013 stod 12 flytande radhushyresrätter klara i kvarteret Sjögången. Kritiken har tystnat och området har nu blivit ett uppskattat landmärke för staden.

KLIMATSÄKRAT

Husen är byggda i trä, med träreglar som vilar på två flytande 400-tonspontoner. Pontonerna har en kärna av cellplast som klätts med frostbeständig betong. De är förankrade i strandkanten och är helt översvämningssäkra – om vattennivån stiger så följer husen med.

Flythusen försörjs rent tekniskt av ett bostadsområde på land. Det bedömdes vara en förutsättning för att få ekonomi i bygget. Ovanpå pontonerna går ledningar för el, fjärrvärme, vatten, avlopp och bredband.

Total produktionskostnad: 31 500 kronor per kvm

Totalentreprenör: Skanska

Arkitekt: Tengbom

Läs mer i två reportage från Bofast:

http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/1031/1/?item=art_art-s1/3770

http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/1031/1/?item=art_art-s1/3768

 

 

 

NYCKELORD

Nyproduktion

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se