Gratis påsar efter behov

Stockholmshem hör till de bostadsbolag som delar ut gratis hundbajspåsar i sina bostadsområden.

– Det här är ett enkelt och förhållandevis billigt sätt att uppmuntra folk att plocka upp efter sina hundar. Om vi i stället haft skyltar som uppmanar folk att ta upp bajset skulle det skapat en negativare stämning, säger Joanna Kuhlman, förvaltare på Stockholmshem.

  • Foto: Anita Snis
  • Foto: Anita Snis

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Stockholmshem

Kontakt

Stockholmshem
Tel: 08-508 39 000
www.stockholmshem.se

Publicerat i februari 2017

 

 

Bostadsbolaget hyr påsstationerna för omkring 3 000 kronor per styck och år, inklusive påsar. Själva påfyllningen sköts av bostadsbolagets områdestekniker en gång i månaden.

Om det verkligen har blivit mindre hundlortar är svårt att mäta, men klagomålen har i alla fall minskat, berättar Joanna Kuhlman.

– Jag upplever också själv att det är mindre hundbajs i parken nu, så jag tycker att det här fungerar jättebra.

NYCKELORD

Trivsel, utemiljö

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se