Här väljer ungdomarna sina sommarjobb

Röda mattan, snacks och guldbiljetter. Det var inramningen när Eskilstuna kommunfastigheter för andra året i rad valde ut 38 ungdomar som fick hitta på aktiviteter i bostadsföretagets områden under sommaren.

PROJEKTET I KORTHET

Kontakt

Eskilstuna kommunfastigheter

016-16 75 00

kfast.se

 

Fakta Allmännyttan och sommarjobb

67 av SABOs medlemsföretag svarade att de hade 3 512 sommarjobbare 2018.

Det innebär att de allmännyttiga bostadsföretagen i snitt erbjuder 52 sommarjobb per företag.

 

Fotbollsskola, dans, hantverk, pyssel, recycling design, skrivstudio, språkskola, naturvetenskapliga experiment och quiz – stod bland annat på schemat när ungdomarna själva valde sina sommarjobb. Målgruppen var främst barn och unga men nytt för i år var även en aktivitet för pensionärer.
– Två tjejer höll i en quiz på ett av våra äldreboenden. Det kan ju kanske vara svårt att skriva frågor för en helt annan generation men de lyckades bra och det var många som önskade att de skulle fortsätta även i höst, säger Marina Puljar, kommunikatör på Eskilstuna kommunfastigheter.

Bra att aktiveras

Hon tycker att det är ett lyckat koncept att anlita sommarjobbare på det här sättet. Det gör att hyresgästerna aktiveras under sommarmånaderna och ungdomarna får prova hur det är att driva egna projekt. Dessutom var alla aktiviteter helt gratis.
– Det är bra att det händer saker när många är lediga. För föräldrar som inte har ekonomiska förutsättningar eller möjlighet att ta ut semester i samma utsträckning som barnen har sommarlov, kan det vara en trygghet att veta att barnen har en sysselsättning under dagtid. Dessutom är det ett bra tillfälle för sommarjobbarna att få lära sig hur det fungerar i arbetslivet och ta eget ansvar.

Utmanade att marknadsföra

Bostadsföretaget gav ungdomarna stöttning i projekten men lösningarna har de själva varit tvungna att klura ut. En utmaning har varit marknadsföring av aktiviteterna.
– Sommarjobbarna tog kontakt med varandra och frågade dem som hade många deltagare ’hur gör ni för att få så många att komma’. De marknadsförde även varandra genom att berätta för deltagarna på en aktivitet vilka andra aktiviteter som fanns. Ungdomarna var väldigt smarta och tog egna initiativ, säger Marina Puljar.
När ungdomarna fick framföra sina idéer i våras hade Eskilstuna kommunfastigheter inspirerats av tv-programmet Idol. Det var röda mattan, snacks och guldbiljetter som delades ut. En inramning som skapade en rolig start på sommaren.
Är det något som ni borde gjort annorlunda?
– Det finns väl alltid saker att lära sig. Vi kunde kommit igång tidigare med rekryteringen men på det stora hela har det gått bra. Det har varit en jätterolig sommar.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se