Huset som växer med sina boende

14 våningar högt syns Greenhouse i Malmö lång väg. Med grönskande balkonger utefter hela fasaden gör huset skäl för sitt namn. MKBs vision om att bygga ett grönt hus har genomsyrat hela byggprocessen – från materialval och arkitektur till smarta lösningar för en hållbar livsstil. Huset har smarta elnät, gröna tak och tak med solceller. Enkla och smarta lösningar för källsortering samt separat mätning och debitering av varmvatten och el.

  • Här kan vi leva miljövänligt samtidigt som vi har nära till allt, tycker hyresgästerna Agneta och Ole Timotej. Foto: Benedikta Cavallin
  • Frida Persson Boonkaew, MKB, på takterrassen som är en mötesplats för de boende med odlingsmöjligheter och utsikt. Foto: Benedikta Cavallin
  • Foto: Benedikta Cavallin
  • Foto: Gugge Zelander, MKB
  • Foto: Leif Gustavsson, MKB

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

MKB Fastighets AB

Kontakt

MKB Fastighets AB

040-313300

https://www.mkbfastighet.se

Publicerat i april 2017

Här står grönskan i centrum
Greenhouse är byggt kring intresset för odling. Balkongerna är till hälften inglasade och utrustade med såväl vattenkran som extra djupa balkonglådor. Utöver det finns ett antal gemensamma odlingsplatser på takterrassen, i rabatter och i ett växthus.

Grön byggprocess
Visionen om att bygga ett grönt hus har genomsyrat hela byggprocessen; från materialval och arkitektur – till en rad kluriga detaljer och smarta lösningar för en hållbar livsstil. Till exempel spolar vattenkranar inte hett vatten om du inte trycker in en knapp på baksidan av kranen. Hemma/bortaknappen vid ytterdörren stänger av strömmen till hela lägenheten så när som på kyl och frys och något enstaka uttag för laddning. Och displayen vid ytterdörren visar förbrukningen av el och varmvatten samt hur mycket restavfall som lägenheter ger upphov till.

Gratis lådcyklar
I huset finns också lådcyklar som går att boka gratis dygnet runt, en cykelkällare som nås enkelt via en ramp och en cykelverkstad där det via QR-koder går att ta del av instruktionsfilmer om hur fel ska åtgärdas.

Ett miljövänligt boende

MKBs bästa tips för att skapa ett miljövänligt boende handlar om att:

  • Det ska vara lättare att göra rätt än fel. Exempelvis ligger miljöhuset precis vid entrén och sortering sker utifrån. Det går också att cykla rakt ner i cykel förrådet.
  • Låt lösningarna ta form efter hand. Greenhouse är ett spjutspetsprojekt och målet är att utveckla nya idéer.
  • Bjud in hyresgästerna att medverka. De boende i Greenhouse har bidragit med kompetens kring bland annat kompostering och biodling.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se