Kaféer fick fart på föreningslivet

Flera hundra studiecirklar, ännu fler föreläsningar och ett okänt antal möten. Det blev resultatet när Allbohus startade integrationskaféer tillsammans med ABF, Migrationsverket och Alvesta kommun.

  • Kulturer möts i Alvesta Foto: Allbohus
  • Sång och musik på kulturkaféer i Alvesta Foto: Allbohus
  • Barn får självklart plats Foto: Allbohus
  • Hennatatueringar på kulturkafé Foto: Allbohus

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Allbohus, ABF och Migrationsverket

Kontakt

Allbohus Fastighets AB

0472-145 15

allbohus.se

Publicerat i december 2016

I de båda områdena Rönnedal och Torpsbruk äger Allbohus närmare 400 lägenheter och av dessa hyr Migrationsverket hundra. Kontaktytorna mellan nyanlända och infödda Alvestabor har dock tidigare varit få och sedan 2010 har Allbohus engagerat sig i arbetet för integration. Bland annat har de båda områdena fått integrationscaféer.

Café Rönnedal håller öppet vardagar 9–17. På kvällar och helger kan föreningar och cirkelledare låna lokalerna gratis om bara verksamheten är öppen för alla. Detta har resulterat i flera nystartade föreningar, 145 studiecirklar inom bland annat språk, matlagning, slöjd och fordonsteknik, samt närmare 500 kulturarrangemang, mestadels föreläsningar. Det totala antalet besökare på dessa kulturarrangemang låg på nästan 7 500.

Café Torpsbruk har öppet tre dagar i veckan och drivs i samarbete med Torpsbruks samhällsförening. I lokalerna anordnas bland annat svenskaundervisning och filmvisningar, pingis och sällskapsspel. Varje tisdag bjuder Röda Korset på fika. I snitt besöker 25 personer lokalerna dagligen och platsen fungerar som ett nav för integration.

Innan de båda integrationscaféerna startade var föreningslivet i Rönnedal och Torpsbruk svagt. Idag är det mycket aktivt och en stor del av de boende är involverade i många olika aktiviteter. Caféerna drivs med hjälp av personer som varit arbetslösa länge. Åtta av dessa har fortsatt till jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Projektet är ett samarbete mellan flera olika aktörer. Allbohus har upplåtit lokalerna, ABF har ansvarat för bemanningen och kommunen och Migrationsverket har tillsammans försett lokalerna med möbler och utrustning.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se