Krokomsbostäder följer med hela vägen

När flyktingar kommer till Krokoms kommun är Krokomsbostäder med redan från början. Företaget följer med genom processen, från att personen söker asyl tills att han eller hon tar steget ut i arbetslivet.

  • Ali Qurbani är fastighetsskötare på Krokomsbostäder. Foto Åsa Sjödin

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Krokomsbostäder, Migrationsverket och Krokoms kommun

Kontakt

Kennet Karlsson, vd
Krokomsbostäder AB
krokomsbostader.se

Publicerat i mars 2017

 

Krokoms kommun är bra på integration, enligt statistiken. Siffrorna visar att 63 procent av de nyanlända kommit i arbete efter etableringstiden på två år, vilket är bland de bästa kommunresultaten i Sverige. En anledning är kanske att kommunen lagt ner mycket arbete på att informera de befintliga invånarna och skapa en dialog kring integration. Det övergripande målet är att kommunen inte bara ska bli en tillfällig vistelseort utan att de nyanlända ska välja att bo kvar permanent.

Krokomsbostäder upplåter idag 40 av beståndets 1100 lägenheter till Migrationsverket för asylboende. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 iordningställde man ytterligare 100 evakueringsplatser för asylsökande. Inom kort kommer Migrationsverket även att erbjudas åtta nya lägenheter i ombyggda lokaler. Krokomsbostäder kommer också att nyproducera ett sextiotal lägenheter med inflyttning 2017/2018. Sex av dessa ska upplåtas åt Migrationsverket för asylboende.
Var femte lägenhet som sägs upp hos Krokomsbostäder erbjuds till integrationsenheten. Så fort hyresgästen är inskriven hos arbetsförmedlingen övergår kontraktet i ett förstahandskontrakt.

Bostad och arbete är de två viktigaste förutsättningarna för integration. Krokomsbostäder tar ofta emot praktikanter, alltifrån praoelever, till personer som arbetstränar eller behöver språkpraktik. Av de 38 anställda har tre kommit som nyanlända till Sverige.

Läs mer: Reportage om Krokombostäder i Allmännyttan 3/2017. Länk

 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se