Lång resa till prispressade polska allmännyttehus

Det var många upphandlingshinder fram till de 58 nya lägenheterna i Klippan – landets första med utländsk totalentreprenör.

  • Trots att husen bara har två våningar finns hiss eftersom det efterfrågas av hyresgästerna, särskilt de äldre. Foto: Annicka Istemo
  • Ulf Bengtsson är Treklöverns vd. Foto: Annicka Istemo
  • Det polska byggföretaget Tulcon har tidigare varit underentreprenör i Sverige, men bygget i Klippan var det första som totalentreprenör. Foto: Annicka Istemo
  • Skyltar med varningar och uppmaningar på polska är uppsatta vid byggarbetsplatsens infarter. Foto: Annicka Istemo
  • Lägenheterna på markplan har egna uteplatser som hyresgästerna sköter själva. Foto: Treklövern
  • Treklöverns vd, Ulf Bengtsson, är imponerad över vissa byggdetaljer, som att taken har nedhängande nockpannor på gavlarna. Foto: Treklövern

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Treklövern Bostads AB

Kontakt
www.treklovern.se
Tel: 0435-121 00

Publicerad i maj 2018

 

 

Allmännyttiga Treklöverns flagga vajar frimodigt över de hus som redan är inflyttade. Urplockade flyttkartonger ligger på de inglasade balkongerna, en sömnig katt kikar fram ur en persiennglipa och taniga buskpinnar sticker upp ur leran.

På tomten intill råder ännu sedvanligt byggkaos. Närmare 60 byggarbetare kämpar mot klockan med andra husetappen. Köksskåp skruvas upp, murbruk slevas ur grova hinkar, skottkärror körs fram och åter, takpapp rullas ut…

Marken runt husen är uppkörd och blöt, med breda valkar i den skånska leran. Ulf Bengtsson, Treklöverns vd, kliver hemvant runt bland ställningar och träspångar. Hälsar på arbetarna och pekar var kök och badrum ska inredas i de än så länge ganska råa husstommarna. Det märks att han följt projektet på nära håll – och länge.

MÅNGA UPPHANDLINGSTURER

Första upphandlingen gjordes redan sommaren 2015. Då fick bostadsbolaget in fyra anbud, alla långt över Treklöverns smärtgräns, och så småningom upphävdes hela upphandlingen.

Först våren 2017 – och efter många upphandlingsturer – kunde första bottenplattan gjutas och då med en polsk totalentreprenör.

Därefter har det mesta flutit på riktigt bra, berättar Ulf Bengtsson, Treklöverns vd. Han har exempelvis imponerats av vissa byggdetaljer, som att fönsterblecken fått skyddande lister, att taken har nedhängande nockpannor på gavlarna och att fönsterbänkarna har rundade kanter.

BESIKTNINGAR BEKRÄFTAR KVALITET

Besiktningarna har också bekräftat att husen håller en hög kvalitet.

– Det är mer arbetat, lite som vi hade i Sverige på femtiotalet. Man ska inte tro att vi i Sverige bygger så mycket bättre än andra länder. Många gånger är det tvärtom, säger Ulf Bengtsson.

 

KORT OM BYGGPROJEKTET

Storlek: 58 platsbyggda lägenheter (32 i första etappen, 26 i andra).

Byggstart: Första bottenplattan göts i mars 2017.

Klart: Första etappen i januari, andra etappen i maj 2018.

Byggpris: 16 000 kronor per kvadratmeter.

Hyror: 1 450 kronor per kvadratmeter och år. Treorna på 71 kvadratmeter kostar 8 600 kronor per månad. Med det lägsta svenska anbudet skulle hyran blivit runt 800 kronor högre.

Filmad process: Byggföretaget har satt upp webbkameror på byggarbetsplatsen. På så sätt kan arbetet följas även från Polen.

Uthyrning: Så gott som alla lägenheter var bokade till inflyttningsdagen.

Nästa byggprojekt: Två åttavåningshus (höjdrekord i Klippan) på en central tomt som i dag är hundrastgård. Därefter planeras en tvåvånings påbyggnad av befintliga trevåningshus.

 

Läs ett längre reportage om Treklöverns byggprojekt i tidningen Allmännyttan här

Läs mer om SABOs arbete för ökad utländsk konkurrens här

Läs Ulf Bengtssons blogg om byggprojektet här

 

NYCKELORD

Nyproduktion

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se