Ny uthyrningspolicy för att minska segregationen

När Vätterhem tog fram en ny uthyrningspolicy satte företaget upp tre mål: transparens, tydlighet och rättvisa. Tanken är att regelverket ska öka omflyttningen och motverka segregationen.

  • Det så kallade Ormhuset hos Vätterhem blev inflyttningsklart 2015. Foto: Vätterhem

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Vätterhem

Kontakt

Vätterhem
036-19 94 00
vatterhem.se

Publicerat i februari 2017

Den 4 april 2016 antog Vätterhem i Jönköping ett nytt regelverk för uthyrning. Exempelvis baserar sig numera uthyrningen på ett poängsystem där de som söker lägenhet får poäng för sin tid i kön. Befintliga hyresgäster får dessutom ett poäng för varje dag de bott i den nuvarande lägenheten.

En annan förändring var att försörjningsstöd, etableringsersättning och studielån numera godkänns som inkomst, eftersom Vätterhem vill vara ett företag där alla är lika välkomna.

För att det slopade inkomstkravet inte ska innebära en belastning för övriga hyresgäster samarbetar Vätterhem med Jönköpings kommun om att förbättra integrationen i utsatta bostadsområden. Barnen ska ha goda förebilder och merparten av alla familjer ska ha sin försörjning från en person som arbetar.

Detta innebär att försörjningsstöd och etableringsersättning bara godkänns som inkomst så länge det finns fler personer i området som arbetar än som inte gör det. Skulle andelen personer med arbete sjunka under 51 procent förbehåller sig Vätterhem rätten att bara godta nya hyresgäster som har inkomst av tjänst eller pension.

Vätterhem intensifierar också arbetet med att hjälpa de boende till arbete. Bland annat tar man varje år emot ett hundratal ungdomar som sommarjobbar i bolaget.

Vätterhems uthyrningsregler

NYCKELORD

Barn, integration, trygghet

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se