Projektet Qvinna i Botkyrka ger jobb och trivsel

Nio tidigare långtidsarbetslösa kvinnor i Fittja arbetar numera med att städa, lära sig svenska och sprida trygghet och trivsel i sitt bostadsområde. Se filmen om arbetsmarknadsprojektet Qvinna i Botkyrka.

  • Foto: Botkyrkabyggen
  • Zeliha Bulduk och Khadija Rafi är två av de kvinnor som fått anställning genom projektet Qvinna i Botkyrka. Foto: Botkyrkabyggen
  • Arafa Deveci, städare på Botkyrkabyggen. Foto: Botkyrkabyggen
  • Från vänster: Fatima Bibi, Chris Österlund (vd på Botkyrkabyggen), Konstantina Chatzoudis (arbetsledare) och Maiama Barry. Foto: Botkyrkabyggen

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Botkyrkabyggen

Kontakt
Sara Thörn, Botkyrkabyggen
08-530 693 00

Publicerat i januari 2018

 

– Det har gått jättebra, kvinnorna gör ett fantastiskt jobb. Vi ser att trapphusen i Fittja är renare och tryggare, och för kvinnorna är det en väg in i samhället. För många av dem är det här deras första jobb i Sverige. säger Susanne Axelsson Heldring, HR-chef på Botkyrkabyggen.

Måndag till fredag ser de bland annat till att det är rent och snyggt i trapphus, på innergårdar och runt husen. Två gånger i veckan har kvinnorna svenskaundervisning. Jämställdhet och friskvård står också på schemat, exempelvis lär sig kvinnorna hjärt- och lungräddning.
Projektet är en jämställdhetssatsning som är en del i Botkyrkabyggens hållbarhetsarbete. Kvinnorna är anställda under ett år och tanken är att de ska kunna jobba kvar hos Botkyrkabyggen efter det. Planen är också att projektet ska spridas till fler förvaltningsområden inom beståndet.

Botkyrkabyggens vision är att 100 kvinnor arbetar ute i förvaltningsområdena år 2025.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se