Seniormärkta lägenheter hos Hudiksvallsbostäder

Hudiksvallsbostäder ser alltid över tillgängligheten när åtgärder görs i det befintliga beståndet, till exempel när fastigheter stamrenoveras.

– Det är inget som står i någon policy eller i ägardirektiven, men vi tycker att det är ganska självklart, säger Nils-Erik Blomdahl, vd för Hudiksvallsbostäder.

 

  • Lars Ohlsson, förvaltningschef på Hudiksvallsbostäder. Foto: Eva Blomberg
  • Nils-Erik Blomdahl är vd för Hudiksvallsbostäder. Foto: Eva Blomberg
  • För att öka tillgängligheten grävdes marken ur intill en tvättstuga, och en rullatoranpassad gång skapades ner till tvättstugan. På så sätt kunde 32 marklägenheter bli tillgängliga. Foto: Eva Blomberg
  • Interiör från tvättstugan med tvättmaskiner placerade på en upphöjning, så att det blir lättare att lägga i och ta ur tvätt. Foto: Eva Blomberg
  • En jämn uppfart till en marklägenhet, som funkar för alla hjul utom bilens. Foto: Eva Blomberg
  • Hudiksvallsbostäder var först ut att bygga SABOs kombohus. "Det är byggt med tanke på tillgänglighet och trygghet, intill ett servicehus", berättar Nils-Erik Blomdahl, vd för Hudiksvallsbostäder. Foto: Eva Blomberg

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Hudiksvallsbostäder

Kontakt

www.hudiksvallsbostader.se

Tel: 0650-354 00

Publicerat i augusti 2014

Bostadsbolaget genomförde redan år 2005 en inventering av samtliga lägenheter ur tillgänglighetssynpunkt. Utemiljöerna sågs över vad gäller att ta sig med rullator till och från lägenheten; till parkering, tvättstuga, förråd och att slänga sopor.

– Vi tittade även på dörrbredder på ritningar. Badrumsdörrarna skulle inte vara smalare än 80 centimeter, liksom ytterdörren. Vi såg över vilka fastigheter som hade hissar och lägenheter i markplan utan trappa, förklarar Lars Ohlsson, förvaltningschef på Hudiksvallsbostäder.

S-MÄRKNING I UTHYRNINGSSYSTEMET

När inventeringen var klar kunde man konstatera att företaget hade omkring 990 lägenheter som var tillgängliga enligt de kriterier som satts upp. Dessa lägenheter S-märktes (S för senior) i Hudiksvallsbostäders uthyrningssystem, vilket har varit till stor nytta för uthyrningen till kunderna.

I samband med detta undersöktes också vilka lägenheter i beståndet som skulle kunna bli tillgängliga. Till exempel fanns ett område där husen hade hiss, men inte ända upp till förråden högst upp i huset. När tre av de åtta husen stamrenoverades installerades hiss som gick upp till högsta planet. I och med det blev ytterligare lägenheter tillgängliga.

– En hel del handlar om hissar, och hissar är dyrt, säger Lars Ohlsson.

VANSKLIGT INSTALLERA HISS

Hissinstallationer är alltså inget som görs lättvindigt. Trapphissar och balkonghissar finns ibland med i ansökningarna om bostadsanpassning, något som fastighetsägaren har rätt att säga nej till. Båda dessa hissvarianter är enligt Hudiksvallsbostäders företrädare vanskligt att installera, både från ekonomisk, teknisk och användarsynpunkt. Det görs ibland, men Nils-Erik Blomdahls och Lars Ohlssons erfarenhet är att det önskade kvarboende för den äldre hyresgästen sällan blir långvarigt. Utan hyresgästen måste efter en kort tid flytta till serviceboende ändå.

– Kvarboende är bra, men inte på vilka villkor som helst. Det finns risk att det inte blir bra, varken för fastigheten eller för den boende, med tanke på social isolering, säger Nils-Erik Blomdahl.

– Vi försöker istället alltid erbjuda en annan lägenhet som är tillgänglig, i samma område, i markplan eller liknande, säger Lars Ohlsson.

IBLAND BÄTTRE BYGGA NYTT

Bidrag för att bygga hiss på en gammal fastighet är inget som företaget förespråkar.

– Det är inte alltid en lyckad lösning att installera hiss i en gammal fastighet. För ofta finns det halvtrappor kvar ändå, det blir trångt i trapphuset, och att haka på en utvändig hiss blir inte vackert. I vissa fall är det bättre att ta bort gamla fastigheter och ersätta dem med nya, menar Nils-Erik Blomdahl.

Ett exempel på en relativt billig åtgärd för att öka tillgängligheten har varit att gräva ur marken intill en tvättstuga och göra en rullatoranpassad gång ner till tvättstugan. På så sätt kunde 32 marklägenheter bli tillgängliga.

25 PROCENT TILLGÄNGLIGA LÄGENHETER

Efter att åtgärder gjorts där så var möjligt, ett par hundra lägenheter, är bostadsbolaget nu uppe i 1 183 tillgängliga bostäder, det vill säga 25 procent.

Lars Ohlsson framhåller att samarbetet med kommunen fungerar väldigt bra när det gäller tillgänglighetsfrågor. Han berättar också att man har en särskild tillgänglighetsgrupp bestående av stadsarkitekt, representanter från kommunens tekniska avdelning och gatukontor, Hudiksvallsbostäder, handikapporganisationerna och kommunens samordnare av anpassningar. Gruppen träffas var tredje månad.

– Vi diskuterar allt från utformning av busskurer, uteserveringar till inventering av bostadsbeståndet. Det gör att man alltid har tanken i huvudet när något görs, så att det inte blir fel, säger Lars Ohlsson.

Text och foto: Eva Blomberg

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se