Slinga för tass och fot

Bakbenskontroll, böksök och stenslalom för hundar. Armhävningar, sidhopp och situps för människor. Det är några övningar vid tolv stationer längs en 3,7 kilometer lång aktivitetsslinga som Helsingborgshem och Helsingborgs kommun ordnat mellan bostadsområdena Dalhem och Drottninghög.

  • Vid slingan finns flera olika övningsstationer för hundar och deras människor. Foto: Helsingborgshem
  • Foto: Helsingborgshem
  • Foto: Helsingborgshem
  • Hundslingan invigdes hösten 2015 i sällskap av många två- och fyrbeningar. Foto: Helsingborgshem

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Helsingborgshem och Helsingborgs kommun

Kontakt

Helsingborgshem
Tel: 042-20 80 00
www.helsingborgshem.se

Publicerat i februari 2017

 

Tass- och fotmarkeringar visar vägen och på skyltarna vid träningsstationerna finns länkar till korta instruktionsfilmer (genom koder som går att läsa av med mobiltelefoner).

Gymutrustningen består av trästockar, cementrör, stubbar, markplattor och stenbumlingar.

– Några skyltar har blivit vandaliserade, så dem har vi fått byta ut, men annars har allt fungerat bra. Och slingan används verkligen, det är många som promenerar med sina hundar och springer här, berättar Anna Mårtensson, boendeutvecklare på bostadsbolaget.

Helsingborgshem har redan tidigare visat prov på hundvänlighet – sedan flera år erbjuds hyresgästerna gratis hundträning, för att öka gemenskapen i bostadsområdena.

– Så den här promenaden är en förlängning av den hundcoachningen, kan man säga. Vi ville skapa naturliga mötesplatser för både hundägare och motionärer, och även länka samman de här två områdena.

Omkring 90 000 kronor har slingan kostat för bostadsbolaget och därtill har kommunen bidragit till projektet – som enligt Helsingborgshem är det första i landet i sitt slag. Än så länge finns heller inga efterföljare.

– Men det är många som har hört av sig och är nyfikna, både om hundcoachningen och slingan, berättar Anna Mårtensson.

 

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se