Trivsamma områden ger stolta hyresgäster

I Falkenberg har ett par arbetsmarknadsprojekt gjort området Sloalyckan både grönare och vackrare. Tjugo långtidsarbetslösa har fått jobb med att bland annat bygga bänkar, bord och lådor där hyresgästerna kan odla.

  • Pingsibord skapar många roliga stunder. Foto: Falkenbergs Bostads AB
  • Odlingslådorna är både gemensamma projekt och skapar trivsel. Foto: Falkenbergs Bostads AB

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Falkenbergs bostads AB i Falkenberg, Kultur- och fritidsförvaltningen och Sloalyckan

Kontakt

Falkenbergs bostads AB i Falkenberg

0346-88 66 00

fabo.se

Publicerat i mars 2017

MIMOSA står för Möten, Integration, Medbestämmande, Odling, Social hållbarhet och Arbetsträning. Mimosa var namnet på ett arbetsmarknadsprojekt där 20 långtidsarbetslösa under två års tid arbetade med att skapa grönskande mötesplatser i bostadsområdet Sloalyckan. Deltagarna har byggt och målat staket och de har byggt bänkar, bord och odlingslådor.

Projektet var ett samarbete mellan FaBo och kommunen och detsamma gäller uppföljaren, ett treårigt projekt som bland annat försett Sloalyckan med konstfull belysning och en blomsterrondell.

Sedan 2014 finansierar FaBo också den så kallade grannskapsarbetaren, en person som är anställd av kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen och som jobbar halvtid med att anordna olika aktiviteter och social samvaro i området. Utgångspunkten är en föreningslokal som FaBo tillhandahåller i området. Lokalen disponeras också av den ideella Sloalyckans förening som bland annat ­arrangerar sycirklar, läxhjälp och skollovsaktiviteter.

Grannskapsarbetaren och Sloalyckans förening samarbetar även med en medarbetare anställd av FaBo som kallas områdesutvecklare och tillsammans arrangerar de områdesfester, teaterkurser för barn och resor till Liseberg, Botaniska och Skara sommarland, med mera. Kundundersökningar bland hyresgästerna 2013 till 2015 har visat att både känslan av trygghet och umgänget med grannarna har ökat.

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se