Telge Hovsjö nekar ingen praktikant

Framtidstron var låg och både arbetslösheten och skadegörelsen ökade. Telge Hovsjö beslutade sig för att börja vända utvecklingen genom att ge alla boende en möjlighet till sysselsättning.

  • Varje år arbetar cirka 180 ungdomar med trädgårdsskötsel, skräpplockning, målning av allmänna utrymmen och enklare fastighetsskötsel i Hovsjö.
  • Varje år arbetar cirka 180 ungdomar med trädgårdsskötsel, skräpplockning, målning av allmänna utrymmen och enklare fastighetsskötsel i Hovsjö.
  • I ”hubben” finns bio, ett café, konferenslokaler, en fritidsgård, folkhögskola, läxhjälp, sommarskola och en basar.
  • I ”hubben” finns bio, ett café, konferenslokaler, en fritidsgård, folkhögskola, läxhjälp, sommarskola och en basar.

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Telge Hovsjö

Kontakt
www.telge.se/hovsjo-hub
08-550 221 00

Publicerat i augusti 2016

 

Hovsjö i Södertälje brottades länge med låga skolresultat, skadegörelse och en arbetslöshet långt över kommungenomsnittet. Därför startades HovsjöSommar, en satsning där alla sexton- och sjuttonåringar som bor i Hovsjö har möjlighet att sommarjobba hos Telge Hovsjö.

HovsjöSommar har pågått sedan 2007 och årligen sysselsatt 180 ungdomar med trädgårdsskötsel, skräpplockning, målning och enklare fastighetsskötsel. På så sätt har ungdomarna blivit mer engagerade i sin närmiljö, samtidigt som de fått positiva förebilder och arbetslivserfarenhet.

Sedan 2009 har Telge Hovsjö också en öppen-dörr-policy, vilket innebär att alla som söker praktikplats hos bolaget får det. Varje år tar bolaget emot ett femtiotal praktikanter inom verksamhetsområden som reception, café, skola, fritidsgård och fastighetsskötsel.

STÄDNING AV TRAPPOR

Dryga tiotalet hyresgäster har också fått projektanställning i bolaget som portvakter.

Efter en utbildning i lokalvård ansvarade de för städning av trappuppgångarna i området, med gott och rent resultat. Dessutom fungerade portvakterna som ambassadörer och blev en viktig länk till hyresgästerna. Hittills har sju personer gått vidare till annat jobb eller studier.

HOVSJÖ HUB

Hovsjö saknade länge naturliga mötesplatser, aktiviteter och ett centrum med lokal service. 2010 drog Telge Hovsjö igång arbetet med att ändra på det. I det som fått namnet Hovsjö Hub finns idag bio, ett café, konferenslokaler, en fritidsgård, folkhögskola, läxhjälp, sommarskola, en basar med mera.

 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se