3 oktober 2018

Finnes: lokaler. Sökes: aktörer

Vilken inspirerande dag med gänget från Rannebergen!

Vi samlades i Hyresgästföreningens lokaler i Göteborg, och tog många steg framåt i planeringen. Innovationslabbet i Rannebergen kommer att lägga sin kraft på att skapa infrastruktur för en meningsfull fritid för ungdomar som bor i området.

Det finns gott om resurser i form av lokaler och mötesarenor, som man vill ska komma till större nytta. Men det behövs flera aktörer – föreningar eller andra organisationer – som kan driva verksamheter för och med målgruppen. Ungdomarnas egna behov står i centrum, och syftet med hela arbetet är ge dem förutsättningar att själv driva vidare sina idéer.

Camilla Liljeblad, ordförande i den lokala hyresgästföreningen i Rannebergen, har bra koll på vad som finns i området. Många bra lokaler står helt tomma, och även flera utomhusarenor används inte alls. Bra förutsättningar alltså!

På bilden, från vänster: Camilla Liljeblad, Malin Widehammar och Rahim Maatoug, alla från Hyresgästföreningen.

Anna Kanervo
projektansvarig
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se