3 oktober 2018

Finnes: lokaler. Sökes: aktörer

Vilken inspirerande dag med gänget från Rannebergen!

Vi samlades i Hyresgästföreningens lokaler i Göteborg, och tog många steg framåt i planeringen. Innovationslabbet i Rannebergen kommer att lägga sin kraft på att skapa infrastruktur för en meningsfull fritid för ungdomar som bor i området.

Det finns gott om resurser i form av lokaler och mötesarenor, som man vill ska komma till större nytta. Men det behövs flera aktörer – föreningar eller andra organisationer – som kan driva verksamheter för och med målgruppen. Ungdomarnas egna behov står i centrum, och syftet med hela arbetet är ge dem förutsättningar att själv driva vidare sina idéer.

Camilla Liljeblad, ordförande i den lokala hyresgästföreningen i Rannebergen, har bra koll på vad som finns i området. Många bra lokaler står helt tomma, och även flera utomhusarenor används inte alls. Bra förutsättningar alltså!

På bilden, från vänster: Camilla Liljeblad, Malin Widehammar och Rahim Maatoug, alla från Hyresgästföreningen.

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december. De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se