3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande och otydliga svar. Det var uppenbart att han helt enkelt inte visste. Men vem gör det?

Till Stefan Löfvens försvar vill jag säga att det varken finns någon forskning eller beprövad metodik för att långsiktigt stävja liknande våldsspiraler. Därav heller inte helt enkelt för Löfven att ge de svar som oroade medborgare runt om i Sverige ville ha av sin statsminister.

Pröva sig fram

Vad då göra om inte ens vår statsminister med alla sina experter runt omkring sig vet? Sveriges Allmännyttas och Vinnovas initiativ att pröva sig fram genom konkreta insatser runt om i landet tycker jag är ett lovvärt initiativ som ger hopp om att i framtiden kunna genomföra mer effektfulla insatser.

Sveriges Allmännytta och Vinnova har valt att kalla dessa initiativ för ”innovationslabb”, vars syfte är att tillsammans med lokala aktörer och följeforskare testa insatser för att motverka arbetslöshet och kriminalitet och förbättra skolresultat. Jag tycker idén som sådan är högst relevant. Eftersom vi helt enkelt inte vet, så prövar vi oss fram till modeller och arbetssätt för att testa deras effekter mot de mål vi vill uppnå.

Som i forskarvärlden

Jag tycker att liknelsen är slående med hur forskarvärlden jobbar för att hitta behandlingar och metoder för att bota sjukdomar som vi ännu inte har lösningar på. Eller vad säger ni om följande text, hämtad ur tidskriften Forskning och framsteg:

”I höstas kunde vi läsa om ett piller som tar bort onödiga extrakilon, trimmar hjärnan och förbättrar fysiken till maratonklass. Problemet är bara att det här drömpillret inte finns än, utan endast är en idé om en mekanism för ett framtida läkemedel. Preparatet har hittills gett lovande resultat i tester på möss. Men framgångsrika djurförsök innebär inte att ett nytt läkemedel är inom räckhåll. Faktum är att de allra flesta satsningar på att utveckla nya läkemedel misslyckas.

Men ett framgångsrikt exempel som är på väg att passera detta nålsöga är behandling av blödarsjuka, där patienten får sprutor med de koagulationsfaktorer som saknas. Om just den här behandlingen kommer att bli en godkänd metod är svårt att veta i dag, men flera andra behandlingar mot olika sjukdomar som bygger på liknande principer är också under utveckling. Med stor sannolikhet kommer några av dessa att nå hela vägen fram till användbara läkemedel inom de närmaste åren.”

Överens om framsteg

Så även om ovan kan framstå som mödosamt och i många stycken nedslående, så tror jag vi alla är överens om de enorma framsteg som gjorts under åren för att bota olika typer av sjukdomstillstånd. Kan Sveriges Allmännyttas och Vinnovas innovationslabb bli vår motsvarighet till forskarvärldens ständiga sökande efter lösningar på svåra sjukdomstillstånd?

 

Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna, framgångsfaktorerna och rekommendationerna från innovationslabben.

 

Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Alla har den kompetens som behövs för sin försörjning

Hur mycket svenska behöver vi kunna för att jobba? Vad behöver vi för att anpassa oss till det svenska samhället? Finns det jobb för oss? Vilka jobb är det som passar? Vilka jobb finns det? Vanliga frågor behöver nya svar när fler människor med ut...
Natalia Bonilla
verksamhetsledare på Portalen
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se