6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats?

Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning av lärdomarna och metoderna. Vi skulle både hitta de bästa metoderna och utveckla nya. Experiment- och utvecklingsarbetet skulle göras i verkligheten, det vill säga på platser där olika aktörer samverkar och där de berörda av problematiken har möjlighet att aktivt delta i arbetet. Dessa platser skulle vi så småningom kalla för innovationslabb – experimentverkstäder.

Efter en gedigen kartläggning och många intervjuer och samtal hittade vi våra fyra samverkanspartners – innovationslabb med varierande inriktningar, målgrupper och mognadsgrader. Något av labben hade varit igång redan många år tillbaka medan ett annat hade sin invigning precis i samband med att vi kom i kontakt med varandra.

Imponerande mängd aktiviteter

Den första och nästan svåraste uppgiften var att varje innovationslabb skulle välja en specifik fråga som de vill adressera. Till slut hade vi både frågorna och de mätbara målen klara, och det operativa arbetet – det roliga – fick börja.

Och efter det har det bara rullat på. Workshops, möten, träffar, föreläsningar, kurser, fikastunder, fester, idrott- och konstaktiviteter, samtalskvällar, studieresor… och mycket mycket mer! Vi som har jobbat som projektstöd har många gånger tappat hakan när vi har fått uppdateringar från våra kontaktpersoner på innovationslabben. Helt otroligt vad de har hunnit med!!

Framgångsfaktorer och rekommendationer

Samtidigt som labben har kämpat med sina frågor och experiment har vi och följeforskaren Martin Grander analyserat hur metoderna fungerar samt vilken typ av kunskap och resurser som krävs för att verksamheten ska få effekt. Och vi har kommit fram till flera framgångsfaktorer och konkreta rekommendationer som bostadsaktörer kan ha nytta av i sitt arbete med att motverka segregation. Som till exempel vad som är viktigt när man startar mötesplatser och vad man ska tänka på när man skapar partnerskap med lokala aktörer.

Det vi gör just nu är att vi paketerar våra resultat, så att de kan användas vid olika sammanhang beroende på målgrupp och behov. Resultatet kommer att finnas på Sveriges Allmännyttans webbplats, men även andra kanaler tas till vara, så som sociala medier, konferenser och utbildningar. Vår ambition med hela projektet har ju varit att fler ska kunna göra mer för att motverka segregation. Mer information om detta är på väg!

Nu är vi bättre rustade

Och nu svar på den fråga jag ställde i början av inlägget: Har något förändrats?

Segregationen har nog inte minskat under den här tiden – men Sveriges Allmännytta som branschorganisation är definitivt bättre rustad att möta de behov som medlemsbolagen har när det gäller kampen mot segregation, både när det gäller egna insatser och att stötta andra aktörer i kampen mot ojämna levnadsvillkor. Ju fler som kan ta del av denna kunskap, desto större chanser har vi att göra skillnad. Det är vår strävan nu framöver.

Springer nu vidare

Lena Liljendahl, expert på boendefrågor på Sveriges Allmännytta, tar så småningom vid nu när min projektanställning snart är slut.

Jag tackar för den här tiden och fortsätter med nya tappra steg på annat håll. De här två åren har gett mig kontakter och kunskap som är oerhört viktiga i mitt kommande uppdrag som stadsdelsutvecklare. Detta är viktigt på riktigt.

Snart är det dags för nya utmaningar!

 

Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna, framgångsfaktorerna och rekommendationerna från innovationslabben.

Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 
3 februari 2020

Alla har den kompetens som behövs för sin försörjning

Hur mycket svenska behöver vi kunna för att jobba? Vad behöver vi för att anpassa oss till det svenska samhället? Finns det jobb för oss? Vilka jobb är det som passar? Vilka jobb finns det? Vanliga frågor behöver nya svar när fler människor med ut...
Natalia Bonilla
verksamhetsledare på Portalen
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se