Fyra innovationslabb

I de fyra experimentverkstäderna har nya idéer, metoder och modeller prövats och vidareutvecklats. Allt med fokus på att bryta segregationen genom lägre långtidsarbetslöshet, höjda skolresultat, minskad brottslighet och stärkt samhällsservice.

De fyra innovationslabben i Boden, Göteborg, Norrköping och Södertälje har pågått fram till årsskiftet 2019/2020. Även om projektet Allmännyttans innovationslabb numera är avslutat fortsätter verksamheterna på de fyra platserna.

Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna, framgångsfaktorerna och rekommendationerna från innovationslabben (länk).

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se