Fyra innovationslabb

I de fyra experimentverkstäderna ska nya idéer, metoder och modeller prövas och vidareutvecklas. Allt med fokus på att bryta segregationen genom lägre långtidsarbetslöshet, höjda skolresultat, minskad brottslighet och stärkt samhällsservice.

De fyra innovationslabben valdes ut i mitten av juni 2018 och finns i Boden, Göteborg, Norrköping och Södertälje. Här nedan kan du läsa om vad som pågår i vart och ett av dem.

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se