Innovationslabbet i Göteborg

Vårt Rannebergen är ett partnerskap mellan Hyresgästföreningen i Göteborg, Bostadsbolaget och Göteborgs stad. Syftet med satsningen är att skapa trygghet, inflytande och gemenskap i bostadsområdet Rannebergen.

  • Gemensamhetslokalen invigdes nyligen. Från vänster: Andreas Wetterberg, SDN Angered, Fredrik Lennartsson, Polisen, Ulrika Evenås, Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Claes Dahlin, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Camilla Liljeblad, Lokala Hyresgästföreningen Rannebergen, Marie Fremling, Kooperativet Fjället, Maida Cucovic, Kooperativet Fjället, Rahim Maatoug, Projektledare Hyresgästföreningen. Kvinnan som överlämnar blomman är Catharina Sundberg, fastighetschef på Göteborgslokaler i Göteborg Foto: Erik Yngvesson
  • Fr vänster: Claes Dahlin, förvaltare på Bostadsbolaget, Martin Grander, bostadsforskare vid Malmö universitet och Rahim Maatoug, verksamhetsutvecklare vid Hyresgästföreningen. Foto: Lena Liljendahl
  • Rannebergen byggdes i början av 1970-talet och ligger i stadsdelen Angered. Foto: Lena Liljendahl
  • Centrumet i Rannebergen är numera en folktom plats. Foto: Lena Liljendahl
  • Uppstartsmötet avhölls den 10 september. Från vänster: Rahim Maatoug, verksamhetsutvecklare vid Hyresgästföreningen, Anna Othberg från Angereds stadsdelsförvaltning, Camilla Liljeblad, boende i området och aktiv i Hyresgästföreningen, Martin Grander vid Malmö universitet, Anna Kanervo, projektledare på SABO och Claes Dahlin, förvaltare på Bostadsbolaget. Foto: Lena Liljendahl
  • Den nedlagda simhallen i Rannebergen. Foto: Lena Liljendahl

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Hyresgästföreningen, Bostadsbolaget i Göteborg och Göteborgs stad

Kontakt

Malin Widehammar,
projektledare på Hyresgästföreningen
Tel: 070-587 88 47
E-post: malin.widehammar@hyresgastforeningen.se

 

Genom att bli ett innovationslabb har Vårt Rannebergen möjlighet att testa nya metoder för att skapa engagemang bland de boende i området. Utgångspunkten i verksamheten är människornas egna idéer, förhoppningar och behov.

– Vi är tacksamma för de möjligheter som nu skapas genom det innovationslabb som kommer att startas här. Rannebergen är en fantastisk plats att bo på. Här finns utmaningar, men också ett starkt engagemang bland dem som bor och jobbar i området för att förändra saker som inte fungerar, säger Rahim Maatoug, projektledare för Vårt Rannebergen.

Utmaningen som innovationslabbet vill hitta lösningar på handlar om att det saknas möjligheter för meningsfull fritid för barn och ungdomar i Rannebergen. Det finns gott om lokaler, men de står tomma och nyttjas inte.

Nu vill labbet – genom att mobilisera de boende och även andra aktörer, som exempelvis föreningslivet – starta aktiviteter för ungdomar.

En katalysator i detta arbete är en mötesplats, som partnerskapet har öppnat i Rannebergens centrum. Där har man startat öppna kafékvällar för att samla människor och diskutera olika frågor som är intressanta för de boende. Tanken är också att knyta kontakt med drivande, framför allt yngre, personer.

Målet för innovationslabbet är att

  • öka nyttjandegraden av områdets lokaler och mötesplatser
  • öka antal aktiviteter riktade till ungdomar och
  • öka känslan hos ungdomar att området har något att erbjuda för dem

 

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

 I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet.

Läs mer om de andra tre innovationslabben här

Följ innovationslabbens gemensamma dagbok här

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se