Innovationslabbet i Göteborg

Vårt Rannebergen är ett partnerskap mellan Hyresgästföreningen i Göteborg, Bostadsbolaget och Göteborgs stad. Syftet med satsningen har varit att skapa trygghet, inflytande och gemenskap i bostadsområdet Rannebergen.

  • Gemensamhetslokalen invigdes nyligen. Från vänster: Andreas Wetterberg, SDN Angered, Fredrik Lennartsson, Polisen, Ulrika Evenås, Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Claes Dahlin, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Camilla Liljeblad, Lokala Hyresgästföreningen Rannebergen, Marie Fremling, Kooperativet Fjället, Maida Cucovic, Kooperativet Fjället, Rahim Maatoug, Projektledare Hyresgästföreningen. Kvinnan som överlämnar blomman är Catharina Sundberg, fastighetschef på Göteborgslokaler i Göteborg Foto: Erik Yngvesson
  • Fr vänster: Claes Dahlin, förvaltare på Bostadsbolaget, Martin Grander, bostadsforskare vid Malmö universitet och Rahim Maatoug, verksamhetsutvecklare vid Hyresgästföreningen. Foto: Lena Liljendahl
  • Rannebergen byggdes i början av 1970-talet och ligger i stadsdelen Angered. Foto: Lena Liljendahl
  • Centrumet i Rannebergen är numera en folktom plats. Foto: Lena Liljendahl
  • Uppstartsmötet avhölls den 10 september. Från vänster: Rahim Maatoug, verksamhetsutvecklare vid Hyresgästföreningen, Anna Othberg från Angereds stadsdelsförvaltning, Camilla Liljeblad, boende i området och aktiv i Hyresgästföreningen, Martin Grander vid Malmö universitet, Anna Kanervo, projektledare på SABO och Claes Dahlin, förvaltare på Bostadsbolaget. Foto: Lena Liljendahl
  • Den nedlagda simhallen i Rannebergen. Foto: Lena Liljendahl

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Hyresgästföreningen, Bostadsbolaget i Göteborg och Göteborgs stad

Kontakt

Amanda Peterson
projektledare för Vårt Rannebergen
Tel: 070-590 50 72
E-post: amanda.peterson@hyresgastforeningen.se

 

Genom att vara ett innovationslabb har Vårt Rannebergen haft möjlighet att testa nya metoder för att skapa engagemang bland de boende i området. Utgångspunkten i verksamheten är människornas egna idéer, förhoppningar och behov.

– Vi är tacksamma för de möjligheter som nu skapas genom det innovationslabb som kommer att startas här. Rannebergen är en fantastisk plats att bo på. Här finns utmaningar, men också ett starkt engagemang bland dem som bor och jobbar i området för att förändra saker som inte fungerar, sa Rahim Maatoug, dåvarande projektledare för Vårt Rannebergen, när labbet startades.

Utmaningen som innovationslabbet ville hitta lösningar på har handlat om att det saknats möjligheter för meningsfull fritid för barn och ungdomar i Rannebergen. Det finns gott om lokaler, men de står tomma och nyttjas inte.

Därför har labbet – genom att mobilisera de boende och även andra aktörer, som exempelvis föreningslivet – startat aktiviteter för ungdomar.

En katalysator i detta arbete är en mötesplats, som partnerskapet har öppnat i Rannebergens centrum. Där har man startat öppna kafékvällar för att samla människor och diskutera olika frågor som är intressanta för de boende. Tanken är också att knyta kontakt med drivande, framför allt yngre, personer.

Målet för innovationslabbet har varit att

  • öka nyttjandegraden av områdets lokaler och mötesplatser
  • öka antal aktiviteter riktade till ungdomar och
  • öka känslan hos ungdomar att området har något att erbjuda för dem

Läs mer om de tre andra labben här

 

Allmännyttans innovationslabb har varit ett samarbete mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet har delfinansierats av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

I de fyra innovationslabben har lokala metoder, verktyg och modeller testats och vidareutvecklats – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet.

Projektet Allmännyttans innovationslabb är numera avslutat. De viktigaste resultaten, slutsatserna och rekommendationerna finns att ta del av via den här länken. 

 

Dagboksinlägg om innovationslabbet i Rannebergen

24 januari 2020: Kraften i människors förmågor att tillsammans skapa förändringar

15 november 2019: På kurs för levande föreningsliv

13 november 2019: Innovationslabbet i Rannebergen i rampljuset

4 november 2019: Stor stolthet över medborgardrivna mötesplatsen

25 oktober 2019: Ungdomarnas egen mötesplats på gång!

3 oktober 2019: Nu gäller det att använda tiden rätt

23 september 2019: Påminnelse om kraft och engagemang

27 augusti 2019: Osynliga myrsteg som leder till förändring

5 augusti 2019: Glädje, stolthet och iver på finalfesten

21 juli 2019: Rannebergen stärks av konst och sociala innovationer

9 juli 2019: Sommarjobbare arrangerar aktiviteter för barn och unga

28 maj 2019: Hans budskap: Det är aldrig kört

27 maj 2019: ”Vi vill förändra på våran ort!”

23 maj 2019: Snart ska vi berätta varför fler ska göra mer

6 maj 2019: Viktiga steg mot ett mer levande centrum

21 mars 2019: Pussel av engagemang som ständigt ändrar form

21 mars 2019: Nu börjar Rannebergen-modellen ta form

22 februari 2019: Mataffär ska det bli – om de boende får bestämma!

14 februari 2019: Vi vill skapa tillit och samarbete

16 december 2018: De feriejobbar för att förbättra sitt område

23 oktober 2018: Många tankar under första kafékvällen

3 oktober 2018: Finnes: lokaler. Sökes: aktörer

10 september 2018: De boende i Rannebergen vill ha ett mer levande centrum

 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se