Innovationslabbet i Boden

Bodenbos mål var att hitta en fungerande samverkan med andra lokala aktörer – bland annat Svenska kyrkan, Röda korset och kommunen – för att stötta nyanlända att bli en del av samhället och komma in på arbetsmarknaden. Namnet för verksamheten är BIS: Boden, Integration och Samverkan.

  • Bakre raden, från vänster: Therése Hedlund, Bodenbo, Anna Kanervo, SABO, Ann Sundberg, Bodens kommun, Bo Elmgren, Röda Korset, Berth Lundquist, Bodenbo, Johan Boström, Vuxenskolan och Geleta Burka Idosa, Svenska kyrkan. Främre raden, från vänster: Eva Isaksson, Svenska kyrkan, Maria Olofsson, Svenska kyrkan och Yasmina Ganse, Sustainable innovation. Foto: Lena Liljendahl
  • I de här lokalerna startar Bodenbos innovationslabb. Från vänster: Theresé Hedlund, områdesutvecklare, Ali Kartoma, bovärd, Berth Lundqvist, fastighetschef, och Christer Nilsson, bovärd. Foto: Jenny Andersson Eman
  • På rundtur i lokalerna. Från vänster: Eva Isaksson, Svenska kyrkan, Theresé Hedlund, områdesutvecklare på Bodenbo, Yasmina Ganse, adminstrativ projektledare, Anna Kanervo, projektansvarig och Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo. Foto: Lena Liljendahl
  • Planering pågår - innovationslabbet i Boden tar form. Från vänster: Anna Kanervo, projektansvarig (i förgrunden), Yasmina Ganse, administrativ projektledare och Maria Olofsson, Svenska kyrkan. Foto: Lena Liljendahl

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Bodenbo

Kontakt

Berth Lundqvist,
fastighetschef på Bodenbo
Tel: 070-529 62 07
E-post: berth.lundqvist@bodenbo.se
 

Mycket har handlat om att synkronisera och effektivisera insatser som redan görs, för att skapa en sammanhållen väg in i samhället för dem som är nya i Sverige.

– Vi ser fram emot att skapa en integrationsmodell tillsammans med våra lokala samarbetspartner. Hoppas att den kan användas av andra allmännyttiga bostadsbolag i framtiden, sade Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo, när labbet startades.

För den som är ny på en ort är det viktigt att ha ett nätverk, både för att kunna få ett jobb och känna sig hemma. Med stöd från Allmännyttans Innovationslabb har därför BIS experimenterat fram metoder för att skapa möten mellan etablerade och icke-etablerade Bodensare – och därigenom bygga broar mellan olika grupper i samhället. Ett annat syfte är att öka förståelsen mellan människor och på det sättet undvika konflikter, tack vare de personliga relationerna mellan olika individer.

Ett av spåren på BIS, som öppnade portarna i september 2018, är en samordning av de olika typer av aktiviteter som finns för dem som är nya i Boden. Ett steg är inrättandet av en gemensam aktivitetskalender, som visar allt som händer på BIS och även utanför BIS lokaler. Målgruppen för kalendern är de som är nya i Boden.

Under tiden som labbet pågått har flera olika indikatorer följts, nämligen:

  • Deltagarnas framtidstro kopplat till deras liv och arbetssituation i Boden
  • Antalet nya kontakter bland etablerade och icke-etablerade Bodensare
  • Antalet samarbetspartners som aktivt deltar BIS verksamhet

Läs mer om BIS i Boden här (även film på samma webbsida)

Läs mer om de andra tre innovationslabben här

 

Allmännyttans innovationslabb har varit ett samarbete mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet har delfinansierats av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

I de fyra innovationslabben har lokala metoder, verktyg och modeller testats och vidareutvecklats – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet.

Projektet Allmännyttans innovationslabb är numera avslutat. De viktigaste resultaten, slutsatserna och rekommendationerna finns att ta del av här via den här länken.

 

Dagboksinlägg om innovationslabbet i boden

27 januari 2020: Vi är alla bara människor – och vi behöver varandra

19 december 2019: Tillfälle att påverka en partiledare

15 november 2019: Förebilder vänder hopsjunkenhet till pondus

13 november 2019: När vi lyfter blicken ser vi allt som åstadkommits

25 oktober 2019: De ska inspirera andra att förverkliga sina drömmar

18 oktober 2019: Verkligheten lika viktig som siffror och staplar

18 oktober 2019: Projekt som BIS får mig att brinna för allmännyttan

11 oktober 2019: Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

18 september 2019: Copy+paste är det som gäller!

5 september 2019: Mat är magi som förenar

22 augusti 2019: Integrationskör startar på BIS!

26 juni 2019: Mötesplatser, arktisk odling och matsvinnsmiddagar

25 juni 2019: Bäst med Sverige: allt är så välorganiserat

10 juni 2019: Nu undervisar Amri själv i datakunskap

20 maj 2019: Föreningsliv kan bidra till välmående, hälsa, gemenskap och tillhörighet

8 april 2019: Uganda, Tanzania, Kongo och Sverige bakar tillsammans

2 april 2019: Svenskundervisning öppnar vägar vidare

28 februari 2019: Utbildning för analfabeter möter stort behov

29 januari 2019: Tillsammans hittar vi lösningarna

17 januari 2019: Socialtjänstens föräldracafé flyttar in

20 december 2018: Viktigast av allt: Säkerhet, fred och att inte bli dödad

13 december 2018: Bron byggs från två håll

7 december 2018: Fika med konst på bordet

12 november 2018: Allmännyttiga familjen i samma båt ger ny vind i seglet

2 november 2018: Världskarta som förenar

25 oktober 2018: Första stegen tagna – nu kör vi!

5 oktober 2018: Boden, Integration och Samverkan = BIS

27 augusti 2018: De banar väg för nya Bodensare

26 augusti 2018: Mot innovationslabbet i Boden

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se