Innovationslabbet i Boden

Bodenbo vill hitta en fungerande samverkan med andra lokala aktörer – bland annat Svenska kyrkan, Röda korset och kommunen – för att stötta nyanlända att bli en del av samhället och komma in på arbetsmarknaden. Namnet för verksamheten är BIS: Boden, Integration och Samverkan.

  • Bakre raden, från vänster: Therése Hedlund, Bodenbo, Anna Kanervo, SABO, Ann Sundberg, Bodens kommun, Bo Elmgren, Röda Korset, Berth Lundquist, Bodenbo, Johan Boström, Vuxenskolan och Geleta Burka Idosa, Svenska kyrkan. Främre raden, från vänster: Eva Isaksson, Svenska kyrkan, Maria Olofsson, Svenska kyrkan och Yasmina Ganse, Sustainable innovation. Foto: Lena Liljendahl
  • I de här lokalerna startar Bodenbos innovationslabb. Från vänster: Theresé Hedlund, områdesutvecklare, Ali Kartoma, bovärd, Berth Lundqvist, fastighetschef, och Christer Nilsson, bovärd. Foto: Jenny Andersson Eman
  • På rundtur i lokalerna. Från vänster: Eva Isaksson, Svenska kyrkan, Theresé Hedlund, områdesutvecklare på Bodenbo, Yasmina Ganse, adminstrativ projektledare, Anna Kanervo, projektansvarig och Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo. Foto: Lena Liljendahl
  • Planering pågår - innovationslabbet i Boden tar form. Från vänster: Anna Kanervo, projektansvarig (i förgrunden), Yasmina Ganse, administrativ projektledare och Maria Olofsson, Svenska kyrkan. Foto: Lena Liljendahl

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Bodenbo

Kontakt

Berth Lundqvist,
fastighetschef på Bodenbo
Tel: 070-529 62 07
E-post: berth.lundqvist@bodenbo.se
 

Mycket handlar om att synkronisera och effektivisera insatser som redan görs, för att skapa en sammanhållen väg in i samhället för dem som är nya i Sverige.

– Vi ser fram emot att skapa en integrationsmodell tillsammans med våra lokala samarbetspartner. Hoppas att den kan användas av andra allmännyttiga bostadsbolag i framtiden, säger Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo.

För den som är ny på en ort är det viktigt att ha ett nätverk, både för att kunna få ett jobb och känna sig hemma. Med stöd från Allmännyttans Innovationslabb vill BIS därför experimentera fram metoder för att skapa möten mellan etablerade och icke-etablerade Bodensare – och därigenom bygga broar mellan olika grupper i samhället. Ett annat syfte är att öka förståelsen mellan människor och på det sättet undvika konflikter, tack vare de personliga relationerna mellan olika individer.

Ett av spåren på BIS, som öppnade portarna i september, är en samordning av de olika typer av aktiviteter som finns för dem som är nya i Boden. Ett steg är inrättandet av en gemensam aktivitetskalender, som visar allt som händer på BIS och även utanför BIS lokaler. Målgruppen för kalendern är de som är nya i Boden.

Under tiden som labbet pågår kommer flera olika indikatorer att följas, nämligen:

  • Deltagarnas framtidstro kopplat till deras liv och arbetssituation i Boden
  • Antalet nya kontakter bland etablerade och icke-etablerade Bodensare
  • Antalet samarbetspartners som aktivt deltar BIS verksamhet

 

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

 I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet.

Läs mer om de andra tre innovationslabben här

Följ innovationslabbens gemensamma dagbok här

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se