17 maj 2019

Vad skiljer social innovation från förändringsarbete?

Häromveckan var jag och Anna Kanervo (projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb) hos innovationsmyndigheten Vinnova på en av de projektledardagar som fungerar som stöd till dem som fått medel inom utlysningen Social Innovation mot segregation. Detta var det sjunde tillfället, temat var social förändring och som alltid var det fyllt med intressanta frågeställningar och diskussioner.

Vi pratade bland annat om social innovation och förändringsarbete – vad skiljer de två och hur kan våra innovationslabb förhålla sig till dem? Vi kom fram till att social innovation kan definieras som nytänkande i samhällsprocessen med en kärna i socialt engagemang. Förändringsarbete blir mer kopplat till själva projekten och hur man arbetar med dessa frågor.

Begreppet innovation kan ibland kännas för stort och lite pressande, men det handlar om nyskapandet i ”vad, var, hur och varför” – anpassat till lokala förutsättningar. Inom projektgruppen i Allmännyttans innovationslabb tror vi att många av de metoder, verktyg och initiativ som tas fram kan användas på olika ställen, med lokala anpassningar.

Innovativiteten ligger alltså inte i radikalt nya metoder, utan att dessa provas för första gången – eller med nya aktörer – på olika orter runt om i landet.

 

Yasmina Ganse
Administrativ projektledare, Sustainable Innovation
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se