8 juli 2019

Almedalsvecka fylld av bostadspolitik och sociala innovationer

Det var tydligt att bostadskrisen var ett prioriterat ämne i Almedalen i år. Myndigheter, kommuner, bostadsföretag och högskolor debatterade kring det faktum att det både finns en bostadsbrist och ett bostadsöverskott, något som helt enkelt innebär att för få människor har råd att bo i nyproduktion.

Det behöver byggas fler billiga lägenheter, och flera seminarier och paneldebatter fokuserade hur det skulle kunna göras.

Stort behov av innovationer

I lika stor utsträckning diskuterades det alltmer ökande problemet med segregation och social marginalisering, inte minst i de områden som polisen definierat som särskilt utsatta.

Många seminarier betonade samverkan och helhetsperspektiv som grunden för lösningar – men det som efterlystes i flera sammanhang var också behovet av sociala innovationer och framgångsrika metoder.

Som vi konstaterat i tidigare dagboksinlägg är det just att testa metoder, verktyg och initiativ – med lokala anpassningar i utsatta områden – som kan vara nyckeln.

FN:s rapportör på plats

Ett uppmärksammat event var med FN:s rapportör Leilani Farha och hennes arbete kring rörelsen The Shift, som har målet att bekämpa segregation och att bostadens värde ska ses som en rättighet och inte en handelsvara.

Detta arbete har bland annat dokumenterats i den nya dokumentärfilmen Push, som rekommenderas starkt.

Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

18 september 2019

Copy+paste är det som gäller!

Idag har Portalen från Norrköping och BIS från Boden stått på scenen på konferensen Hemma hos Allmännyttan och delat med sig sina erfarenheter och insikter kring hur det går att kopiera en hel verksamhet till en annan ort. Efter att ha varit up an...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
17 september 2019

Amigos från två orter

Martin Kesenci, områdesutvecklare från Lina Hage i Södertälje, och Lisbeth Näsdal, avdelningschef på Telge Bostäder, var idag på studiebesök hos Hyresbostäder i Norrköping. Temat var stadsdelsutveckling och mötesplatser som båda organisationerna d...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se