29 augusti 2019

Barriärer som måste överbryggas

Just nu pågår ett febrilt arbete ute i de fyra innovationslabben. Som följeforskare har jag besökt dem allihop för att få inblick i verksamheten, intervjua deltagare men också diskuterat hur vi kan mäta framgång i de olika labben.

Det är fantastiskt spännande att se hur arbetet går framåt. Samtidigt är det förstås viktigt att fundera över det vi ser i förhållande till projektets övergripande syfte: att minska segregation och utanförskap.

Som jag tidigare har resonerat om här i dagboken så är det kanske svårt att sia om hur segregationen motverkas genom insatserna i labben. Verksamheterna går inte ut på att folk ska flytta mellan städernas områden, eller att nya typer av bostäder ska tillföras till områdena. Den rumsliga segregationen kommer således inte brytas genom att människor med olika inkomster eller bakgrunder blandas.

utveckla metoder genom lärande

Tanken är snarare att labben, genom lärandeprocesser, ska utveckla metoder för att skapa bättre levnadsvillkor för att på så sikt utjämna skillnaderna mellan stadsdelarna.

Och en tidig bedömning är att man är på god väg. Nu har vi gjort utgångslägesmätningar i de fyra labben, och resultaten av intervjuerna och enkäterna visar att det finns stor potential. Många av deltagarna visar en väldigt stark motivation att komma i arbete eller utbildning, men samhället präglas av höga barriärer som gör det svårt.

egna och samhälleliga hinder

Men det har också visat sig att det ofta är deltagarna som sätter upp barriärer för sig själva. Och det är här labben kommer in. De satsningar som görs har redan hjälpt många i rätt riktning genom att man arbetar med självbild, självförtroende och realistiska förväntningar.

Vi ser också hur labben kan påverka samhälleliga strukturer och på så sätt minska barriärerna. Ett av labbens viktigaste arbeten, som jag ser det, är att skapa processer som tydliggör dessa barriärer för att de ska kunna överbryggas eller förändras.

I vinter kommer vi att göra uppföljande enkäter för att se hur deltagarna ser på sin egen utveckling under tiden de deltagit i labben, men också hur de ser på samhället i stort. Det ska bli spännande att se resultatet.

 

Bilden är tagen vid Drottningskärs kastell i Karlskrona

 

Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se