29 augusti 2019

Barriärer som måste överbryggas

Just nu pågår ett febrilt arbete ute i de fyra innovationslabben. Som följeforskare har jag besökt dem allihop för att få inblick i verksamheten, intervjua deltagare men också diskuterat hur vi kan mäta framgång i de olika labben.

Det är fantastiskt spännande att se hur arbetet går framåt. Samtidigt är det förstås viktigt att fundera över det vi ser i förhållande till projektets övergripande syfte: att minska segregation och utanförskap.

Som jag tidigare har resonerat om här i dagboken så är det kanske svårt att sia om hur segregationen motverkas genom insatserna i labben. Verksamheterna går inte ut på att folk ska flytta mellan städernas områden, eller att nya typer av bostäder ska tillföras till områdena. Den rumsliga segregationen kommer således inte brytas genom att människor med olika inkomster eller bakgrunder blandas.

utveckla metoder genom lärande

Tanken är snarare att labben, genom lärandeprocesser, ska utveckla metoder för att skapa bättre levnadsvillkor för att på så sikt utjämna skillnaderna mellan stadsdelarna.

Och en tidig bedömning är att man är på god väg. Nu har vi gjort utgångslägesmätningar i de fyra labben, och resultaten av intervjuerna och enkäterna visar att det finns stor potential. Många av deltagarna visar en väldigt stark motivation att komma i arbete eller utbildning, men samhället präglas av höga barriärer som gör det svårt.

egna och samhälleliga hinder

Men det har också visat sig att det ofta är deltagarna som sätter upp barriärer för sig själva. Och det är här labben kommer in. De satsningar som görs har redan hjälpt många i rätt riktning genom att man arbetar med självbild, självförtroende och realistiska förväntningar.

Vi ser också hur labben kan påverka samhälleliga strukturer och på så sätt minska barriärerna. Ett av labbens viktigaste arbeten, som jag ser det, är att skapa processer som tydliggör dessa barriärer för att de ska kunna överbryggas eller förändras.

I vinter kommer vi att göra uppföljande enkäter för att se hur deltagarna ser på sin egen utveckling under tiden de deltagit i labben, men också hur de ser på samhället i stort. Det ska bli spännande att se resultatet.

 

Bilden är tagen vid Drottningskärs kastell i Karlskrona

 

Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 november 2019

När vi lyfter blicken ser vi allt som åstadkommits

Håll i och håll ut. Så kan man sammanfatta de viktiga insikterna som gänget i Boden kom fram till under dagens utvärderingsworkshop. Styrgruppen och personalen på BIS (Boden Integration och Samverkan) har idag ägnat nästan hela dagen åt att analysera...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
10 november 2019

Lokala mötesplatser viktiga både för unga och vuxna

Amis Kiorkis, fritidsledare från Lina kultur- och ekologiförening, förde häromdagen en diskussion med den yngre generationen om hur vi kan förbättra mötesplatsen i Lina Hage. Några exempel som ungdomarna tog upp var fler utomhusaktiviteter under v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
4 november 2019

Stor stolthet över medborgardrivna mötesplatsen

Två av hjältarna från Rannebergen – Falis Samatar och Camilla Boruvka – har idag delat med sig av sina lärdomar och erfarenheter kring hur det har fungerat att starta en medborgardriven mötesplats. Så otroligt mycket som har hänt under det senaste...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
31 oktober 2019

På väg mot starta eget-inspiration i Borås

Åtta kvinnor som går en starta eget-kurs på Portalen har i dag gjort en resa till Borås. Kvinnorna började sin resa klockan 8 på morgonen. Under dagen väntade träffar med flera småföretagare, både kvinnor och män, som arbetar med textil och hantve...
Natalia Bonilla
verksamhetsledare på Portalen
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se