29 augusti 2019

Barriärer som måste överbryggas

Just nu pågår ett febrilt arbete ute i de fyra innovationslabben. Som följeforskare har jag besökt dem allihop för att få inblick i verksamheten, intervjua deltagare men också diskuterat hur vi kan mäta framgång i de olika labben.

Det är fantastiskt spännande att se hur arbetet går framåt. Samtidigt är det förstås viktigt att fundera över det vi ser i förhållande till projektets övergripande syfte: att minska segregation och utanförskap.

Som jag tidigare har resonerat om här i dagboken så är det kanske svårt att sia om hur segregationen motverkas genom insatserna i labben. Verksamheterna går inte ut på att folk ska flytta mellan städernas områden, eller att nya typer av bostäder ska tillföras till områdena. Den rumsliga segregationen kommer således inte brytas genom att människor med olika inkomster eller bakgrunder blandas.

utveckla metoder genom lärande

Tanken är snarare att labben, genom lärandeprocesser, ska utveckla metoder för att skapa bättre levnadsvillkor för att på så sikt utjämna skillnaderna mellan stadsdelarna.

Och en tidig bedömning är att man är på god väg. Nu har vi gjort utgångslägesmätningar i de fyra labben, och resultaten av intervjuerna och enkäterna visar att det finns stor potential. Många av deltagarna visar en väldigt stark motivation att komma i arbete eller utbildning, men samhället präglas av höga barriärer som gör det svårt.

egna och samhälleliga hinder

Men det har också visat sig att det ofta är deltagarna som sätter upp barriärer för sig själva. Och det är här labben kommer in. De satsningar som görs har redan hjälpt många i rätt riktning genom att man arbetar med självbild, självförtroende och realistiska förväntningar.

Vi ser också hur labben kan påverka samhälleliga strukturer och på så sätt minska barriärerna. Ett av labbens viktigaste arbeten, som jag ser det, är att skapa processer som tydliggör dessa barriärer för att de ska kunna överbryggas eller förändras.

I vinter kommer vi att göra uppföljande enkäter för att se hur deltagarna ser på sin egen utveckling under tiden de deltagit i labben, men också hur de ser på samhället i stort. Det ska bli spännande att se resultatet.

 

Bilden är tagen vid Drottningskärs kastell i Karlskrona

 

Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
5 september 2019

Mat är magi som förenar

I helgen anordnade BIS en internationell matmarknad i Folkets Hus lokaler mitt i centrala Boden. Detta i samband med det återkommande kulturella arrangemanget på stan som kallas för kulturnatta. Tio asylsökande elever från BIS lagade mat som var t...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
29 augusti 2019

Stor bredd på idéerna i allmännyttiga verkstaden

Nu har vi labbat riktigt ordentligt i Lina Hage. En heldags workshop med nästan 50 deltagare från olika delar av landet. Dagen handlade om hur vi kan förhindra att unga dras in i kriminalitet. Förnyelselabbet ledde oss genom dagen med olika övningar....
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se