3 april 2019

Fotoutställning kräver mer förarbete

Ibland är det viktigt att vara eftertänksam. Som den här gången, med arbetet med förebilderna i Lina Hage. Där gick vi lite för fort fram från idé till verklighet.

För att ungdomarna i Lina Hage skulle få en mer positiv framtidstro hade vi bestämt oss för att satsa på begreppet förebilder. Tanken var att när ungdomarna hade identifierat sina förebilder skulle en fotoutställning sättas upp. Förebilderna skulle även bjudas in vid flera tillfällen för att träffa ungdomarna.

Nu har vi landat i att vi får vänta med fotoutställningen och först satsa på andra typer av aktiviteter. För att arbetet ska ge de effekter vi önskar har vi insett att processen måste förankras bättre bland ungdomarna i området.

Idén om fotoutställningen är fortfarande lockande, men vi tror att den kommer att ge större effekt om vi satsar på den i en lite senare fas.

Martin Kesenci, områdesutvecklare i Lina Hage, känner sig nöjd med beslutet:

– Det är viktigt att göra saker ordentligt, istället för att bara genomföra dem snabbt för sakens skull.  ”Innovationslabbandet” handlar ju också om att först testa idéer i små skala, utvärdera och våga ändra planer när det behövs. Bara på det sättet kan vi hitta metoder och modeller som fungerar på riktigt.

Arbetet med förebilderna fortsätter nu med olika aktiviteter på mötesplatsen och i området. Målet är att ungdomarna ska få träffa sina förebilder och bli inspirerade av deras berättelser och erfarenheter. Ungdomarna har till exempel tagit initiativ till en fotbollsskola som ska hållas under sommarlovet. Tanken är att även bjuda in någon av förebilderna.

Diskussionerna kring vad som är en bra förebild kommer också att fortsätta.

– Det är inte så lätt att bli medveten om vilka som egentligen är ens förebilder – det kräver en del arbete att komma dit, säger Martin Kesenci.

Anna Kanervo
projektansvarig
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se