3 april 2019

Fotoutställning kräver mer förarbete

Ibland är det viktigt att vara eftertänksam. Som den här gången, med arbetet med förebilderna i Lina Hage. Där gick vi lite för fort fram från idé till verklighet.

För att ungdomarna i Lina Hage skulle få en mer positiv framtidstro hade vi bestämt oss för att satsa på begreppet förebilder. Tanken var att när ungdomarna hade identifierat sina förebilder skulle en fotoutställning sättas upp. Förebilderna skulle även bjudas in vid flera tillfällen för att träffa ungdomarna.

Nu har vi landat i att vi får vänta med fotoutställningen och först satsa på andra typer av aktiviteter. För att arbetet ska ge de effekter vi önskar har vi insett att processen måste förankras bättre bland ungdomarna i området.

Idén om fotoutställningen är fortfarande lockande, men vi tror att den kommer att ge större effekt om vi satsar på den i en lite senare fas.

Martin Kesenci, områdesutvecklare i Lina Hage, känner sig nöjd med beslutet:

– Det är viktigt att göra saker ordentligt, istället för att bara genomföra dem snabbt för sakens skull.  ”Innovationslabbandet” handlar ju också om att först testa idéer i små skala, utvärdera och våga ändra planer när det behövs. Bara på det sättet kan vi hitta metoder och modeller som fungerar på riktigt.

Arbetet med förebilderna fortsätter nu med olika aktiviteter på mötesplatsen och i området. Målet är att ungdomarna ska få träffa sina förebilder och bli inspirerade av deras berättelser och erfarenheter. Ungdomarna har till exempel tagit initiativ till en fotbollsskola som ska hållas under sommarlovet. Tanken är att även bjuda in någon av förebilderna.

Diskussionerna kring vad som är en bra förebild kommer också att fortsätta.

– Det är inte så lätt att bli medveten om vilka som egentligen är ens förebilder – det kräver en del arbete att komma dit, säger Martin Kesenci.

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
5 september 2019

Mat är magi som förenar

I helgen anordnade BIS en internationell matmarknad i Folkets Hus lokaler mitt i centrala Boden. Detta i samband med det återkommande kulturella arrangemanget på stan som kallas för kulturnatta. Tio asylsökande elever från BIS lagade mat som var t...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
29 augusti 2019

Stor bredd på idéerna i allmännyttiga verkstaden

Nu har vi labbat riktigt ordentligt i Lina Hage. En heldags workshop med nästan 50 deltagare från olika delar av landet. Dagen handlade om hur vi kan förhindra att unga dras in i kriminalitet. Förnyelselabbet ledde oss genom dagen med olika övningar....
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se