3 april 2019

Fotoutställning kräver mer förarbete

Ibland är det viktigt att vara eftertänksam. Som den här gången, med arbetet med förebilderna i Lina Hage. Där gick vi lite för fort fram från idé till verklighet.

För att ungdomarna i Lina Hage skulle få en mer positiv framtidstro hade vi bestämt oss för att satsa på begreppet förebilder. Tanken var att när ungdomarna hade identifierat sina förebilder skulle en fotoutställning sättas upp. Förebilderna skulle även bjudas in vid flera tillfällen för att träffa ungdomarna.

Nu har vi landat i att vi får vänta med fotoutställningen och först satsa på andra typer av aktiviteter. För att arbetet ska ge de effekter vi önskar har vi insett att processen måste förankras bättre bland ungdomarna i området.

Idén om fotoutställningen är fortfarande lockande, men vi tror att den kommer att ge större effekt om vi satsar på den i en lite senare fas.

Martin Kesenci, områdesutvecklare i Lina Hage, känner sig nöjd med beslutet:

– Det är viktigt att göra saker ordentligt, istället för att bara genomföra dem snabbt för sakens skull.  ”Innovationslabbandet” handlar ju också om att först testa idéer i små skala, utvärdera och våga ändra planer när det behövs. Bara på det sättet kan vi hitta metoder och modeller som fungerar på riktigt.

Arbetet med förebilderna fortsätter nu med olika aktiviteter på mötesplatsen och i området. Målet är att ungdomarna ska få träffa sina förebilder och bli inspirerade av deras berättelser och erfarenheter. Ungdomarna har till exempel tagit initiativ till en fotbollsskola som ska hållas under sommarlovet. Tanken är att även bjuda in någon av förebilderna.

Diskussionerna kring vad som är en bra förebild kommer också att fortsätta.

– Det är inte så lätt att bli medveten om vilka som egentligen är ens förebilder – det kräver en del arbete att komma dit, säger Martin Kesenci.

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se