27 september 2018

Mirjam ger kvinnor jobb

Hämtade idag kunskap och inspiration för Portalens innovationslabb från Projekt Mirjam. En satsning som drivs av Arbetsförmedlingen med syfte att underlätta för nyanlända kvinnor att komma ut i arbetslivet.

Projektledare Maria Edberg berättade att kombinationen av skräddarsydd vägledning och studiebesök hos olika typer av arbetsgivare ger resultat. Kvinnor som deltar Mirjams tio veckor långa program har högst nioårig grundskola bakom sig. Trots detta och bristande språkkunskaper får många jobb!

Avgörande är inställningen, inte erfarenhet eller språknivå. Mirjam vill bredda kvinnornas syn på möjliga arbeten, och många av deras deltagare har fått jobb på mansdominerade arbetsplatser.

Inspirerande och lärorikt! Hoppas på att dessa metoder blir del av Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Och vi får se till att de relevanta lärdomarna kommer till nytta även på Portalen, där man vill fokusera på samma fråga: Hur kan Portalen stötta sina kvinnliga deltagare ännu bättre? Det blir garanterad mer erfarenhetsutbyte mellan Mirjam och Portalen framöver!

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

27 januari 2020

Vi är alla bara människor – och vi behöver varandra

Reflektioner, summeringar, resultat, metoder, tillvägagagångssätt, motiveringar, samverkan... Ja allt det har hela tiden varit aktuellt i vårt jobb med BIS och innovationslabbet. Funkar det? Funkar det inte? Kan man göra si eller kan man göra så? Hur...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
24 januari 2020

Kraften i människors förmågor att tillsammans skapa förändringar

Det har hänt så otroligt mycket under den här relativt korta tiden med innovationslabbet i Rannebergen. Det känns mäktigt att ha varit med på den här utvecklande resan tillsammans med så många fantastiska människor. Människor som när jag träffar efte...
Malin Widehammar
Bostadsbolaget i Göteborg
 
22 januari 2020

Tack för allt stöd!

Innovationslabbet har betytt väldigt mycket för stadsdelen Lina Hage. Genom detta projekt så har vi fått en stabil plattform – nu kan vi bara bygga vidare på detta genom att fortsätta samverka med föreningar, hyresgäster och företag i området. Vi har...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
8 januari 2020

Rapporten godkänd – dags för nästa steg!

Vad har vi gjort under de senaste veckorna undrar ni kanske? Jo, vi har intervjuat, analyserat, skrivit, presenterat, fått feedback, skrivit om, lagt till, skruvat, räknat tecken, svettats – och till slut fått godkänt! Hurra! Detta handlar så klar...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se