27 september 2018

Mirjam ger kvinnor jobb

Hämtade idag kunskap och inspiration för Portalens innovationslabb från Projekt Mirjam. En satsning som drivs av Arbetsförmedlingen med syfte att underlätta för nyanlända kvinnor att komma ut i arbetslivet.

Projektledare Maria Edberg berättade att kombinationen av skräddarsydd vägledning och studiebesök hos olika typer av arbetsgivare ger resultat. Kvinnor som deltar Mirjams tio veckor långa program har högst nioårig grundskola bakom sig. Trots detta och bristande språkkunskaper får många jobb!

Avgörande är inställningen, inte erfarenhet eller språknivå. Mirjam vill bredda kvinnornas syn på möjliga arbeten, och många av deras deltagare har fått jobb på mansdominerade arbetsplatser.

Inspirerande och lärorikt! Hoppas på att dessa metoder blir del av Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Och vi får se till att de relevanta lärdomarna kommer till nytta även på Portalen, där man vill fokusera på samma fråga: Hur kan Portalen stötta sina kvinnliga deltagare ännu bättre? Det blir garanterad mer erfarenhetsutbyte mellan Mirjam och Portalen framöver!

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
5 september 2019

Mat är magi som förenar

I helgen anordnade BIS en internationell matmarknad i Folkets Hus lokaler mitt i centrala Boden. Detta i samband med det återkommande kulturella arrangemanget på stan som kallas för kulturnatta. Tio asylsökande elever från BIS lagade mat som var t...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
29 augusti 2019

Stor bredd på idéerna i allmännyttiga verkstaden

Nu har vi labbat riktigt ordentligt i Lina Hage. En heldags workshop med nästan 50 deltagare från olika delar av landet. Dagen handlade om hur vi kan förhindra att unga dras in i kriminalitet. Förnyelselabbet ledde oss genom dagen med olika övningar....
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se