27 september 2018

Mirjam ger kvinnor jobb

Hämtade idag kunskap och inspiration för Portalens innovationslabb från Projekt Mirjam. En satsning som drivs av Arbetsförmedlingen med syfte att underlätta för nyanlända kvinnor att komma ut i arbetslivet.

Projektledare Maria Edberg berättade att kombinationen av skräddarsydd vägledning och studiebesök hos olika typer av arbetsgivare ger resultat. Kvinnor som deltar Mirjams tio veckor långa program har högst nioårig grundskola bakom sig. Trots detta och bristande språkkunskaper får många jobb!

Avgörande är inställningen, inte erfarenhet eller språknivå. Mirjam vill bredda kvinnornas syn på möjliga arbeten, och många av deras deltagare har fått jobb på mansdominerade arbetsplatser.

Inspirerande och lärorikt! Hoppas på att dessa metoder blir del av Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Och vi får se till att de relevanta lärdomarna kommer till nytta även på Portalen, där man vill fokusera på samma fråga: Hur kan Portalen stötta sina kvinnliga deltagare ännu bättre? Det blir garanterad mer erfarenhetsutbyte mellan Mirjam och Portalen framöver!

Anna Kanervo
projektansvarig
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se