1 november 2018

Tillbakablickar och framtidstankar

I dag stängde vi verksamheten under förmiddagen för att utvärdera Portalens aktiviteter under den gångna perioden.

Så nyttigt och kul att göra en tillbakablick! Den här dagen var det personalen som träffades.

Vi konstaterade att vi har förbättringspotential. Att använda ett enklare språk i vardagen kom till exempel upp på agendan som ett önskemål. Det inkluderar flera!

 

Linda Voster
administratör på Portalen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se