6 mars 2019

Engagemang som nästan skapar frustration

Så många idéer, så många alternativa sätt att lägga upp arbetet. Engagemang som nästan skapar frustration när man vill mer än vad man har tid eller resurser för. Lyxproblem kan man väl säga – och väldigt vanligt bland eldsjälar som de aktiva på Portalen.

Det var den främsta känslan jag fick igår när jag hade möjlighet att delta på ett avstämningsmöte med Caroline Bielkhammar, bosocial chef på Hyresbostäder (till vänster på bilden), och Natalia Bonilla, verksamhetsledare på Portalen (till höger).

Workshopen med cirka 40 deltagare i slutet av januari har satt igång massa olika tankar. Nu är det dags att aktualisera några av dem. Vi kom fram till ett program med initialt fyra stycken tematräffar med syfte att skapa en arena för fördjupade samtal, inspiration och relationer mellan deltagande kvinnor och andra aktörer. Portalen vill ha med både lokala gäster, men även inspiratörer från andra orter.

De teman man nu har identifierat handlar om kvinnans roll i samhället, entreprenörskap, språk och kommunikation samt nätverk.

Känner du dig kallad att bidra, eller har du koll på ett inspirerande exempel, hör av dig antingen till oss eller direkt till Portalen!

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 mars 2019

Apropå varningslappar i trapphuset

Jobbar med att sätta ihop en exempelsamling om boskolor. Bästa citatet från intervjuer med deltagare apropå svenska koden och varningslapp om fest i trapphuset: ”När vi har fest i mitt hemland så kommer flera hundra gäster på öppet hus under en he...
Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, SABO
 
7 mars 2019

Grymt kul att förebilder blir verklighet i Lina

I tisdags var det dags för workshop nummer två i mötesplatsen i Lina Hage. Projektkoordinator Jenny Orahim ledde en diskussion där ungdomarna kom fram till den slutliga listan på Lina Hages förebilder, som ska visas upp i en fotoutställning. Abdo...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
3 mars 2019

Det tar 27 år för en svensk att etablera sig

Det tar enligt Dagens Nyheter och försäkringsbolaget Skandia 27 år för en svensk att etablera sig på arbetsmarknaden idag! Det läser jag i dagens tidning i en artikel av Dan Lucas som egentligen handlar om vårt pensionssystem. 27 år! Ja, själv var...
Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, SABO
 
1 mars 2019

Innovationslabbet i Norrköping fortsätter lyfta kvinnor

Efter den första workshopen fortsätter innovationslabbet i Portalen i Norrköping med en öppen dialog med utrikesfödda kvinnor. Syftet är att förstå vad är det som hindrar dem från att skaffa sig ett jobb och hur de tänker övervinna sina hinder. De...
Natalia Bonilla
verksamhetsledare på Portalen
 

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se