6 mars 2019

Engagemang som nästan skapar frustration

Så många idéer, så många alternativa sätt att lägga upp arbetet. Engagemang som nästan skapar frustration när man vill mer än vad man har tid eller resurser för. Lyxproblem kan man väl säga – och väldigt vanligt bland eldsjälar som de aktiva på Portalen.

Det var den främsta känslan jag fick igår när jag hade möjlighet att delta på ett avstämningsmöte med Caroline Bielkhammar, bosocial chef på Hyresbostäder (till vänster på bilden), och Natalia Bonilla, verksamhetsledare på Portalen (till höger).

Workshopen med cirka 40 deltagare i slutet av januari har satt igång massa olika tankar. Nu är det dags att aktualisera några av dem. Vi kom fram till ett program med initialt fyra stycken tematräffar med syfte att skapa en arena för fördjupade samtal, inspiration och relationer mellan deltagande kvinnor och andra aktörer. Portalen vill ha med både lokala gäster, men även inspiratörer från andra orter.

De teman man nu har identifierat handlar om kvinnans roll i samhället, entreprenörskap, språk och kommunikation samt nätverk.

Känner du dig kallad att bidra, eller har du koll på ett inspirerande exempel, hör av dig antingen till oss eller direkt till Portalen!

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se