1 mars 2019

Innovationslabbet i Norrköping fortsätter lyfta kvinnor

Efter den första workshopen fortsätter innovationslabbet i Portalen i Norrköping med en öppen dialog med utrikesfödda kvinnor. Syftet är att förstå vad är det som hindrar dem från att skaffa sig ett jobb och hur de tänker övervinna sina hinder.

Dessutom ska Portalen ha ett möte med olika aktörer och kvinnor för att fortsätta utveckla de idéer och tankar som kom upp på den första workshopen. Dessa idéer kommer att testas och utvecklas under det kommande året inom ramen för Portalens verksamhet.

Portalens personal (bilden) ser innovationslabbarbetet som ett utmärkt tillfälle att tydliggöra Portalens roll och göra sitt uppdrag ännu mer tydligt i samhället.

Natalia Bonilla
verksamhetsledare på Portalen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se